Hoe zorgen we ervoor dat elk bedrijf een preventiemedewerker aanstelt?

Binnen de agrarische en groene sector komen nog te veel ernstige bedrijfsongevallen voor. Gemiddeld zo’n 16 dodelijke ongevallen per jaar. Daarnaast zijn er allerlei andere risico’s zoals zwaar lichamelijk werk, blootstelling aan stoffen, geluid.

Zaak dus om binnen bedrijven het thema veiligheid en gezondheid op de agenda te zetten en te houden, als onderdeel van de bedrijfsvoering. De preventiemedewerker kan hierbij een belangrijke rol spelen. 

 

Elke organisatie met werknemers is volgens de Arbowet verplicht om een preventiemedewerker te hebben, maar in de praktijk zien we dat dat nog lang niet bij alle bedrijven het geval is. De preventiemedewerker moet daarnaast over de juiste deskundigheid en ervaring beschikken. Ook dat is lang niet altijd zo. 

 

Stigas, het sectorinstituut op het gebied van veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid, voor de agrarische en groene sector, is daarom op zoek naar ludieke en creatieve ideeën om ervoor te zorgen dat ieder bedrijf met personeel een deskundige preventiemedewerker heeft. Daar zet Stigas zelf al hard op in, maar Stigas merkt dat ze niet iedereen bereikt.

Begin 2018 lanceerde Stigas een e-learning voor de preventiemedewerker: 37 korte filmpjes met vragen en feedback leveren alle basiskennis die de preventiemedewerker nodig heeft. Na het doorlopen van de e-learning kan de preventiemedewerker een certificaat halen.

 

 

Aan jullie de uitdaging

Zet je boerenslimheid in voor een ludiek idee om elk bedrijf aan een deskundige preventiemedewerker te helpen! Hierbij kan het gaan om een campagne, een concept waarmee bedrijven elkaar enthousiasmeren, of een tool. Voorwaarde is dat het aansluit op de belevingswereld van de agrarische ondernemer. En deze kan sterk variëren. Zo omvat de sector grote en kleine bedrijven in de deelsectoren glastuinbouw, loonwerk, hoveniers en groenvoorziening, bos en natuur, open teelten en dierhouderij. 

 

Wat is er te winnen?

Het totale prijzengeld is € 2.500,- en wordt verdeeld onder de beste 5 inzendingen. De verdeling is als volgt:

 • 1e prijs € 1.000,-*
 • 2e prijs € 750,-*
 • 3e prijs € 400,-*
 • 4e prijs € 250,-*
 • 5e prijs € 100,-*

 

*De genoemde bedragen zijn netto bedragen, vrij te besteden en staan los van eventuele uitvoering van de ideeën of het realiseren van een pilot en zal gegarandeerd worden uitgekeerd.

 

Geef het vooral aan als je het eventueel leuk zou vinden om betrokken te worden bij het implementeren van jouw idee!

 

 

Good to know

 • Lees de volledige opdrachtomschrijving en de voorwaarden zorgvuldig door voor je start met het uitwerken van je concept.
 • Deelname staat open voor iedereen.
 • Lees hier 10 tips voor het bedenken van innovatieve ideeën.
 • Meerdere inzendingen per deelnemer/team toegestaan.

 

Ron van der Sterren: 04-12-2018
Dag! Jullie zeggen dat in de praktijk nog lang niet bij alle bedrijven een preventiemedewerker is aangesteld. Zou je iets kunnen vertellen over de (drie?) voornaamste redenen om geen preventiemedewerker te hebben?

Stigas: 11-12-2018
Beste Ron, Redenen waarom bedrijven geen preventiemedewerker hebben zijn met name: - Onbekendheid (niet weten dat het een verplichting is) - Belang niet zien - Geen prioriteit aan geven - Geen tijd om het in te regelen - Niet weten hoe het goed in te regelen (hoeveel preventiemedewerkers, hoeveel tijd het kost voor de preventiemedewerkers, wat is de juiste opleiding etc.) Ik hoop dat je hiermee verder kunt, maar schroom niet om meer vragen te stellen! Met vriendelijke groet, Tanja

Iris de Groot: 28-12-2018
In de challenge staat: "Daar zet Stigas zelf al hard op in, maar Stigas merkt dat ze niet iedereen bereikt." Hoe merken jullie dat jullie niet iedereen bereiken? En hebben jullie een beeld bij wie je niet bereikt (MKB of juist grotere bedrijven?)

Stigas: 07-01-2019
Beste Iris, Wij communiceren via diverse kanalen om ondernemers te bereiken. Maar wij merken dat het gebruik van onze e-learning voor de preventiemedewerker vooral gebruikt wordt door grotere bedrijven. We hebben met name moeite om de kleinere MKB bedrijven tot actie aan te zetten. O.a. omdat kleine bedrijven geen aparte HR afdeling hebben en iemand die gespecialiseerd is in veilig en gezond werken. Daardoor hebben bedrijven minder kennis en tijd om aan veilig en gezond werken te besteden. Met vriendelijke groet, Tanja

Gerard Bot: 14-01-2019
Is het bekend welke bedrijven er geen preventiemederwerker hebben? Of kan de actie op een andere manier gericht worden op de bedrijven zonder preventiemedewerkers? En enig idee hoeveel bedrijven jullie willen bereiken met de actie?

Stigas: 16-01-2019
Beste Gerard, Met name kleinere bedrijven hebben geen preventiemedewerker. Bij bedrijven tot 25 werknemers kan de eigenaar zelf de preventiemedewerker zijn (dat hoeft uiteraard niet). Naast veilig en gezond werken heeft hij/zij veel andere zaken aan zijn hoofd. Binnen de agrarische sector zijn er heel veel kleine bedrijven, met maar een paar medewerkers. Deze groep willen we met name bereiken. Hier lees je meer over de aantallen in de sector: https://www.collandarbeidsmarkt.nl/arbeidsmarktonderzoek-2018/ Met vriendelijke groet, Tanja

Rutger Andriessen: 17-01-2019
Dit zou voor de agrarische sector toch heel makkelijk gekoppeld kunnen worden aan het "beter leven label" de instelling die dat toetst, zou ook het welzijn van het personeel kunnen toetsen. In plaats van alleen de dieren.

Stigas: 18-01-2019
Beste Rutger, dank voor de tip, zal afhankelijk zijn van de betrokken partijen om dit wel/niet op te nemen en op welke manier, maar het onderzoeken waard Daarnaast richt het zich alleen op de dierhouderij, maar er zijn uiteraard meer keurmerken/certificaten om dit aan te koppelen.

1e prijs

De PreventieHeld

2e prijs

Aankweken

3e prijs

''Tegeltje''

4e prijs

Peter de Preventiemedewerker!

5e prijs

De VR challenge

Titel concept
Ontvangstdatum
Preventie in the pocket
21-01-2019
16:41
CL Stigas
22-01-2019
10:18
Preventie Stoer
21-01-2019
16:40
Hib
18-01-2019
23:22
De PA
18-01-2019
11:50
Eerste hulp bij Preventie
17-01-2019
23:01
Doe maar niet.
14-01-2019
22:57
Een strijd om veiligheid
13-01-2019
21:39
Keurmerk
13-01-2019
21:25
Het preventienetwerk
13-01-2019
15:19
agricultural safety
12-01-2019
11:17
Stigas - ODL
07-01-2019
10:02
Bewust of Onbewust
06-01-2019
23:56
Farmfit
06-01-2019
12:01
Inspelen op emoties, real-life situaties
03-01-2019
16:36
Wat de boer niet kent, dat weet ie niet
03-01-2019
15:23
De Preventiedriehoek
03-01-2019
10:13
Agrarisch Ondernemer van het jaar - preventie prijs
01-01-2019
12:27
Agrovakbeurzen
23-12-2018
13:37
Infomercial tijdens BZV
23-12-2018
11:52
Boerensoep
09-12-2018
19:00
PREVENTIE GAME
04-12-2018
12:06
Wie?
04-12-2018
11:48
Transparency
04-12-2018
10:41
Herkenbaarheid troef concept
23-01-2019
15:27
Stigas Jongeren
26-01-2019
17:26
Preventiepech en Preventie Petra
27-01-2019
14:30
Preventie is leuk
27-01-2019
15:25
Geef het goede voorbeeld
27-01-2019
15:53
Veiligheid is van ons allemaal
27-01-2019
20:09
Vrachtwagenreclame
27-01-2019
21:37
Golden Stars campagne!
27-01-2019
22:40
De PreventieHeld
27-01-2019
19:39
Aankweken
13-01-2019
16:55
''Tegeltje''
21-01-2019
11:25
Peter de Preventiemedewerker!
27-01-2019
23:00
De VR challenge
27-01-2019
21:21

Uitslag Bekend! Lees het juryrapport.

14 februari 2019

Vanuit Stigas gingen we in deze battle op zoek naar ludieke en creatieve ideeën om ervoor te zorgen dat ieder bedrijf met personeel een deskundige preventiemedewerker heeft. Daar zetten we al hard op in, maar we merken dat we nog lang niet iedereen in de agrarische en groene sector bereiken en enthousiasmeren.

 

De preventiemedewerker speelt een belangrijke rol bij het op de agenda zetten houden van veilig en gezond werken. Belangrijk in een sector waar nog steeds te veel ongevallen voorkomen en vaak fysiek zwaar werk wordt verricht. 

 

Blij met inspirerende en verfrissende ideeën!

We waren blij verrast met de in totaal 38 inzendingen die we hebben ontvangen. Deze omvatten een breed scala aan ideeën, van totaalconcepten, de inzet van nieuwe technieken, tot praktische tips voor de communicatie richting bedrijven en preventiemedewerkers. Serieus, maar vaak ook met humor. Een hele mooie verzameling waar we zeker uit gaan putten de komende tijd!
 

Vanuit Stigas hebben we een eerste selectie gemaakt van negen ideeën en deze voorgelegd aan een deskundige jury bestaande uit een vertegenwoordiger vanuit LTO, VHG, FNV en een preventieadviseur van Stigas. Ook de preventiemedewerker van het jaar heeft mee gejureerd. 

Waar hebben we opgelet? Allereerst of het voorstel aansloot bij het doel van de battle. Verder of het aansprekend was en aansluit bij dagelijkse praktijk in de sector. Verder is ook meegenomen of de bestaande E-learning voor preventiemedewerkers gepromoot wordt en is gekeken of het gemakkelijk uit te voeren is. 

 

Op basis van een ranking van de ideeën is de top vijf tot stand gekomen. We willen opmerken dat de jury verdeeld was, ieder jurylid kwam tot een andere nummer 1. Met weging van alle scores samen kwamen we tot de einduitslag!

 

De winnaars

 

 1. Elk bedrijf een preventieheld, van Marie-Anne van Stam
  Deze aanpak geeft de preventiemedewerker een warm gevoel. De preventiemedewerker wordt als held gezien, en niet als een verplichting vanuit de wet. Preventiemedewerkers worden gewaardeerd met een informatief aantrekkelijk cadeau pakketje en geattendeerd op het werk van collega’s. Dit nodigt uit om met het preventiewerk te starten.

 

 1. Aankweken, van Tim den Boer
  Deze aanpak richt zich op een cultuurverandering.  Het gaat om het creëren van draagvlak bij werkgever en medewerkers. Ze moeten het normaal vinden dat Veiligheid op 1 staat. Met deze aanpak worden bedrijven hierbij ondersteund. Werknemers waarderen de aandacht voor gezond en veilig werken. Dit draag bij aan een plezierige werkomgeving en dan komt de productie/omzet vanzelf. 

 

 1. ‘Tegeltje’, van Thomas de Vos
  Een tegeltjeswijsheid is een mooie ijsbreker en een algemeen geaccepteerde vorm van onschuldige humor en niet oubollig. Gekoppeld aan een informatiepakket kan dit een groot effect hebben.

 

 1. Peter de preventiemedewerker!, van Ricardo Makosi
  Door middel van gaming wordt op een moderne en verfrissende wijze veilig en gezond werken gestimuleerd. De preventiemedewerker kan zich onderscheiden door middel van een badge. Dit stimuleert medewerkers om zich verantwoordelijk te voelen voor veilig en gezond werken.

 

 1. Het VR erf, van Koen Sluys
  Met virtual reality kunnen de (potentiele) preventiemedewerker enthousiast gemaakt worden. Het kan worden ingezet voor trainen en overtuigen van het belang van zijn/haar inzet voor het bedrijf en daarmee ongevallen voorkomen. Daarnaast is het een relatief nieuwe manier van trainen en dat haalt wellicht een medewerker over de streep om zich aan te melden als preventiemedewerker.

 

Volgende stap

Vanuit Stigas gaan we samen met partijen uit het veld bekijken hoe we de ideeën kunnen inpassen in onze huidige activiteiten. De winnaars zullen we persoonlijk benaderen de komende tijd, om na te gaan of eventuele samenwerking mogelijk is.  

 

Alle prijswinnaars: Nogmaals gefeliciteerd met jullie winnende concepten! 


Maar iedere inzending heeft ons op zijn eigen manier verrast, geprikkeld of geïnspireerd. Het was een mooie manier om eens buiten ons eigen denkkader te kijken. We willen alle battle deelnemers hartelijk danken voor de kennis, ervaring en uren die zijn gestopt in de concepten!

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 27 januari 2019
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): € 2.500,-

Ontvang updates

share challenge

33 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!