Hoe kunnen we de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen veilig en leefbaar blijven houden?

Een kleine groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen met een niet-kansrijke asielaanvraag was de afgelopen periode op meerdere plaatsen betrokken bij overlast en incidenten op en rondom locaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA doet er uiteraard alles aan om de overlast aan te pakken en zet hiervoor verschillende maatregelen in. Het COA kijkt altijd naar nieuwe mogelijkheden en manieren om de opvang veilig en leefbaar te blijven houden. Maar we zijn natuurlijk benieuwd welke andere oplossingen bedacht kunnen worden.

 

Aanpak overlastgevend gedrag
Overlastgevend gedrag is volstrekt ontoelaatbaar en wordt hard aangepakt. Het kan immers niet zo zijn dat omwonenden van een AZC en medewerkers die werkzaam zijn op een COA-locatie zich onveilig voelen. Hetzelfde geldt voor de overige bewoners van een COA-locatie. Vanzelfsprekend houden we scherp in de gaten wanneer overlastgevend gedrag over gaat in crimineel gedrag.

Het COA doet er dan ook alles aan om de overlast aan te pakken:

 • Invoering van snellere procedures voor evident kansarme asielaanvragen. 
 • Aanscherpen van het maatregelenbeleid waardoor er nadrukkelijker aandacht is voor het verbod op onaanvaardbaar gedrag, de sancties die hierop staan zijn bijvoorbeeld  het inhouden van leefgelden en het doen van aangifte in geval van incidenten. 
 • Inzet op de intensivering van lokaal casusoverleg tussen de migratieketen, politie, het openbaar ministerie en gemeenten. 

 

Achtergrond minderjarigen
Het gaat om een kleine groep van 20 tot 30 jongeren tussen de 16 en 18 jaar die zelfstandig naar Nederland zijn gereisd en hier asiel hebben aangevraagd. Zij maken geen kans op asiel in Nederland.  Daarnaast kunnen zij, zolang zij geen 18 jaar zijn, niet uit worden gezet naar het land van herkomst. Zij hebben recht op opvang, totdat zij 18 jaar zijn. 
Het zijn jongeren die veel meegemaakt hebben, veelal getraumatiseerd zijn, waarbij zij ook vaak een taal- en cultuur barrière ervaren. 

 

De challenge
Het COA kijkt altijd naar nieuwe mogelijkheden en manieren om de opvang veilig en leefbaar te blijven houden.  Maar we zijn natuurlijk benieuwd welke andere oplossingen bedacht kunnen worden. Zijn er nieuwe, innovatieve oplossingen te bedenken? In de begeleiding van de jongeren? In de opvang(mogelijkheden)? In de communicatie met de jongeren? In zowel binnen muren van de COA-opvang als daarbuiten? 

Wij ontvangen graag jullie beste concepten!

 

 

Wat is er te winnen?
Het totale prijzengeld is €2500,- en wordt verdeeld onder de vijf beste voorstellen.
De verdeling is als volgt:

1e prijs €1.000.- *
2e prijs €750.- *
3e prijs €400,-*
4e prijs € 250,-*
5e prijs €100,- *

 

*De genoemde bedragen zijn netto bedragen en staan los van eventuele uitvoering van de ideeën of het realiseren van een pilot en zal gegarandeerd worden uitgekeerd. 

 • Uitvoeren van een prototype of pilot binnen overheidsorganisatie Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
 • Ondersteuning vanuit een testomgeving binnen Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.
 • Daarnaast krijgen de indieners van de beste vijf ideeën de unieke mogelijkheid om hun innovatieve oplossing in een break-out sessie te presenteren op het Innovatiecongres JenV van het ministerie van Justitie en Veiligheid: www.innovatiecongresjenv.nl 

 

Good to know

 • Lees de volledige opdrachtomschrijving en de voorwaarden zorgvuldig door voor je start met het uitwerken van je concept.
 • Deelname staat open voor iedereen.
 • Lees hier 10 tips voor het bedenken van innovatieve ideeën.
 • Meerdere inzendingen per deelnemer/team toegestaan.

Mila Duterloo: 11-10-2018
Hoi, in het wedstrijdreglement staat dat de deadline 22 oktober is, maar op de site staat dat de deadline 5 november is. Maar wat klopt? Met vriendelijke groet, Mila Duterloo

Annie de Boer: 12-10-2018
deadline

Ministerie van Justitie en Veiligheid: 12-10-2018
Dag Mila, Dank voor het daarop wijzen, daar is een foutje ingeslopen. De deadline die je aan kunt houden is 5 november. We zullen het wedstrijdreglement aanpassen. Groet, Steven - Battle of Concepts

jacqueline jansen: 01-11-2018
Hoi Ik heb wat vragen. Uit welke veilige landen moet ik aan denken als we het over de jongeren hebben er staan namelijke in de lijst veel verschillende culturen? En wat zijn de geslachtspercentage van het totaal aantal jongeren? Mvg

Viviane Hamans: 16-11-2018
Wanneer wordt de uitslag bekend? In het reglement staat 15 november genoemd....

1e prijs

Fris en rustig

2e prijs

Een duurzame toekomst voor jonge vluchtelingen

3e prijs

Podium voor talent

4e prijs

Ex-vluchtelingenplatform

5e prijs

‘Een goede klik, bevordert de veiligheid & leefbaarheid en bied stimulans voor perspectief’

Titel concept
Ontvangstdatum
Activatie voorkomt frustratie
10-10-2018
15:53
Positieve Groepsdruk
11-10-2018
10:54
Geef ze een doel in hun leven.
11-10-2018
11:44
Kennis is macht? kennis is een toekomst!
11-10-2018
12:20
Oplossing om de COA veilig te maken voor minderjarigen
11-10-2018
15:45
concept oplossing overlastgevend gedrag
12-10-2018
00:29
Het COA kijkt altijd naar nieuwe mogelijkheden en manieren
12-10-2018
15:20
Openbare bescherming tegen gevaar
14-10-2018
21:39
Bouwen vanuit vertrouwen
15-10-2018
15:01
Terugkeer naar je vaderland met een opgeheven hoofd.
17-10-2018
23:44
CSS
19-10-2018
17:13
Uitzicht-loos
24-10-2018
21:28
Met het oog op de toekomst
25-10-2018
17:49
ASPYR
25-10-2018
21:30
In de buurt & Buursaam
29-10-2018
09:59
Dans: de universele taal
29-10-2018
17:59
COA Postcrossing
30-10-2018
09:36
"Samen sta je sterker!"
30-10-2018
15:38
Studentenhuis
01-11-2018
16:22
Veiligheid en leefbaarheid voor vluchtelingen
01-11-2018
18:47
Verdiepen, Begrip en werken aan oplossingen voor direct en de Toekomst.
01-11-2018
20:22
Social Sofa project
01-11-2018
22:42
Project 'Novo'
03-11-2018
06:09
Van de straat
04-11-2018
09:23
The emotional card
04-11-2018
09:24
Painamapo ndipo painukapo. Een helling gaat zowel naar beneden als naar boven.
04-11-2018
13:16
Kracht voor de toekomst
04-11-2018
17:49
Terug naar je eigen land ......... maar dan wel met een zo'n goed mogelijke afloop.
04-11-2018
21:52
KWV op z'n kop
04-11-2018
23:12
Samen onderweg naar morgen
05-11-2018
00:00
Integratie & gedragsmodulatie via 'serious gaming'
05-11-2018
08:32
Kinderdorp
05-11-2018
11:54
Motivational speech
05-11-2018
12:33
Omgaan met Amv'ers: Een doelgroep apart.
05-11-2018
13:48
Niet zo jong als dat lijkt.
05-11-2018
19:00
Problemen vermijden door proactieve waarde-creatie
05-11-2018
20:10
The Round Table
05-11-2018
20:41
Het is hier geen hotel
05-11-2018
20:43
Vanuit eigen kracht en interesses
05-11-2018
20:58
FC AZC
05-11-2018
21:50
Educatie-export
05-11-2018
22:02
ONLIFE
05-11-2018
22:07
Safe Haven
05-11-2018
22:07
Waardeer het goede.
05-11-2018
22:10
Van vijf nul achter naar vijf nul voor
05-11-2018
22:14
Life Academy
05-11-2018
22:35
Home-interim
05-11-2018
22:48
Participatie = acceptatie
05-11-2018
23:13
Uitcontracteren van de AMV opvang; het zijn geen asielzoekers.
05-11-2018
23:20
De Olifant in de Kamer
05-11-2018
23:31
Activatie van de Motivatie
05-11-2018
23:41
de MEreader
05-11-2018
23:52
Inburgeringsgame 2.0
05-11-2018
23:57
ToiletTalk
05-11-2018
23:58
Having their voices heard
05-11-2018
23:59
Fris en rustig
05-11-2018
09:34
Een duurzame toekomst voor jonge vluchtelingen
05-11-2018
13:49
Podium voor talent
27-10-2018
15:20
Ex-vluchtelingenplatform
31-10-2018
22:29
‘Een goede klik, bevordert de veiligheid & leefbaarheid en bied stimulans voor perspectief’
24-10-2018
00:23

Uitslag volgorde top 5 bekend!

05 december 2018

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) schreef in samenwerking met het COA een challenge uit: Hoe kunnen we de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen veilig en leefbaar blijven houden? Daarop kwamen 60 inzendingen binnen! 

 

De top vijf werd geselecteerd en mocht hun idee toelichten tijdens een break-out sessie op het Innovatiecongres van JenV dinsdag 20 november. Daar konden ze hun pitch oefenen, want de week erop presenteerden ze hun idee aan vertegenwoordigers van de betrokken organisatieonderdelen van JenV. Zij bepaalden de uiteindelijke volgorde van de top 5:

 

 1. 'Fris en Rustig' van Rick Baggermans
  Dit idee was voor de jury het meest innovatief doordat het concept in feite relatief makkelijk te realiseren is, maar wel mogelijk een grote positieve impact kan hebben. De onderbouwing van dit concept met wetenschappelijke literatuur en toetsing d.m.v. een pilot maakte het een sterk idee.
   
 2. 'Een duurzame toekomst voor jonge vluchtelingen' van Raisa Ghazi
  Dit idee was goed doordacht en is reeds in een andere context tot uitvoer gebracht met positief resultaat. Een nuttige intensieve dagbesteding die tevens bijdraagt aan de toekomst en perspectief van de jongeren (buiten of in Nederland) in een branch waar velen van hen oor voor hebben, maakte dit idee realistisch in de uitvoering.
   
 3. 'Podium voor talent' van Mila Duterloo
  De combinatie van een relatief jonge studente (17 jaar), met pakkende ideeën om vooral het talent van de jongeren te laten ontdekken en juist dat talent letterlijk en figuurlijk een podium te geven maakt het idee vernieuwend.
   
 4. 'Ex-vluchtelingenplatform' van Ajla Zildzovic
  Het idee van een ex-vluchtelingen Platform waarbij voormalige vluchtelingen fungeren als een soort buddies voor amv in de opvang en waarbij zowel jongeren als het COA terecht kunnen met vragen, werd gezien als een mooi concept.
   
 5. 'Een goede klik, bevordert de veiligheid & leefbaarheid en bied stimulans voor perspectief' van Raki Ap
  De ervaring van een toenmalige vluchteling in combinatie met een goed idee ten aanzien van bepaalde gesprekstechnieken en benadering van de jongeren maakte dit een pakkend verhaal.
   

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil alle deelnemers van harte bedanken voor de mooie en innovatieve inzendingen! Met de indieners van de top twee ideeën wordt samen met het COA bekeken of deze in de praktijk getest kunnen worden. 

Top 5 inzendingen bekend

16 november 2018

De top 5 van de inzendingen is bekend! Met de indieners is inmiddels contact opgenomen. Zij zullen aanstaande dinsdag op het innovatiecongres van JenV live hun concept toelichten. De week er op presenteren zij hun concept aan vertegenwoordigers van de betrokken organisatieonderdelen van JenV die daarna de volgorde van de top 5 vaststellen.

 

De top 5 inzendingen:

 • ‘Een goede klik, bevordert de veiligheid & leefbaarheid en bied stimulans voor perspectief’
 • Podium voor talent
 • Ex-vluchtelingenplatform
 • Fris en rustig
 • Een duurzame toekomst voor jonge vluchtelingen

 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil alle deelnemers van harte bedanken voor de mooie en innovatieve inzendingen! Bij de uiteindlijke uitslag zal nog een nadere toelichting gegeven worden.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 05 november 2018
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): € 2.500,-

Ontvang updates

share challenge

25 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!