Hoe kunnen we de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen veilig en leefbaar blijven houden?

Een kleine groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen met een niet-kansrijke asielaanvraag was de afgelopen periode op meerdere plaatsen betrokken bij overlast en incidenten op en rondom locaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA doet er uiteraard alles aan om de overlast aan te pakken en zet hiervoor verschillende maatregelen in. Het COA kijkt altijd naar nieuwe mogelijkheden en manieren om de opvang veilig en leefbaar te blijven houden.  Maar we zijn natuurlijk benieuwd welke andere oplossingen bedacht kunnen worden.

 

Aanpak overlastgevend gedrag
Overlastgevend gedrag is volstrekt ontoelaatbaar en wordt hard aangepakt. Het kan immers niet zo zijn dat omwonenden van een AZC en medewerkers die werkzaam zijn op een COA-locatie zich onveilig voelen. Hetzelfde geldt voor de overige bewoners van een COA-locatie. Vanzelfsprekend houden we scherp in de gaten wanneer overlastgevend gedrag over gaat in crimineel gedrag.

Het COA doet er dan ook alles aan om de overlast aan te pakken:

 • Invoering van snellere procedures voor evident kansarme asielaanvragen. 
 • Aanscherpen van het maatregelenbeleid waardoor er nadrukkelijker aandacht is voor het verbod op onaanvaardbaar gedrag, de sancties die hierop staan zijn bijvoorbeeld  het inhouden van leefgelden en het doen van aangifte in geval van incidenten. 
 • Inzet op de intensivering van lokaal casusoverleg tussen de migratieketen, politie, het openbaar ministerie en gemeenten. 

 

Achtergrond minderjarigen
Het gaat om een kleine groep van 20 tot 30 jongeren tussen de 16 en 18 jaar die zelfstandig naar Nederland zijn gereisd en hier asiel hebben aangevraagd. Zij maken geen kans op asiel in Nederland.  Daarnaast kunnen zij, zolang zij geen 18 jaar zijn, niet uit worden gezet naar het land van herkomst. Zij hebben recht op opvang, totdat zij 18 jaar zijn. 
Het zijn jongeren die veel meegemaakt hebben, veelal getraumatiseerd zijn, waarbij zij ook vaak een taal- en cultuur barrière ervaren. 

 

De challenge
Het COA kijkt altijd naar nieuwe mogelijkheden en manieren om de opvang veilig en leefbaar te blijven houden.  Maar we zijn natuurlijk benieuwd welke andere oplossingen bedacht kunnen worden. Zijn er nieuwe, innovatieve oplossingen te bedenken? In de begeleiding van de jongeren? In de opvang(mogelijkheden)? In de communicatie met de jongeren? In zowel binnen muren van de COA-opvang als daarbuiten? 

Wij ontvangen graag jullie beste concepten!

 

Wat willen we precies?  

 • Hoe kunnen we de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen veilig en leefbaar blijven houden?
 • Het COA kijkt altijd naar nieuwe mogelijkheden en manieren om de opvang veilig en leefbaar te blijven houden.  Maar we zijn natuurlijk benieuwd welke andere oplossingen bedacht kunnen worden. Zijn er nieuwe, innovatieve oplossingen te bedenken? In de begeleiding van de jongeren? In de opvang(mogelijkheden)? In de communicatie met de jongeren? In zowel binnen muren van de COA-opvang als daarbuiten? 

Hoe concreter het idee hoe beter!

 

Waar zijn we naar op zoek?

 • Bedenk een nieuwe oplossing, die vernieuwend en innovatief is en die bijdraagt aan een veilige en leefbare opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
 • Er worden veel maatregelingen ingezet zoals hierboven beschreven. We willen jullie voor deze challenge uitnodigen om juist met nieuwe oplossingen te komen, die op dit moment nog niet voorhanden zijn. Dit mogen ook oplossingen zijn die zich in een andere context of sector bewezen hebben, maar nog niet binnen het justitie en veiligheidsdomein. Maak deze zo concreet mogelijk.
 • Nieuwe oplossingen mogen niet in strijd zijn met de missie en visie van het COA. https://www.coa.nl/nl/over-coa/wet-coa-missie-en-visie

 

Beoordelingscriteria:
Originaliteit:
in hoeverre is de oplossing echt vernieuwend (voor het COA)?
Verwachte impact: In hoeverre zal de voorgestelde oplossing gaan bijdragen aan een veilige en leefbare opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen? (groep zoals omschreven in deze opdracht)
Verwachte haalbaarheid: Is de oplossing relatief eenvoudig te realiseren?
Professionaliteit: Is de oplossing concreet, goed onderbouwd en professioneel uitgewerkt?

 

Wat is er te winnen?
Het totale prijzengeld is €2500,- en wordt verdeeld onder de vijf beste voorstellen.
De verdeling is als volgt:

1e prijs €1.000.- *
2e prijs €750.- *
3e prijs €400,-*
4e prijs € 250,-*
5e prijs €100,- *

 

*De genoemde bedragen zijn netto bedragen en staan los van eventuele uitvoering van de ideeën of het realiseren van een pilot en zal gegarandeerd worden uitgekeerd. 

 • Uitvoeren van een prototype of pilot binnen overheidsorganisatie Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
 • Ondersteuning vanuit een testomgeving binnen Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.
 • Daarnaast krijgen de indieners van de beste vijf ideeën de unieke mogelijkheid om hun innovatieve oplossing in een break-out sessie te presenteren op het Innovatiecongres JenV van het ministerie van Justitie en Veiligheid: www.innovatiecongresjenv.nl 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar interventies en oplossingen die op dit moment door het COA worden ingezet. Meer informatie hierover vind je onder het kopje  ‘achtergrondinformatie’.

 

Heb jij de oplossing? Stuur ons een: 

 • Beschrijving van het concept (max 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jouw concept / oplossing: wat is volgens jou nog niet bedacht en zouden we absoluut eens over moeten gaan nadenken?! 
 • Beschrijving van het prototype / de pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten. 
 • NB Probeer je inzending zoveel mogelijk te verduidelijken met afbeeldingen, visuals en/of schetsen. Onderdeel van deze challenge is het presenteren van jouw concept (als je in de top 5 beland) in een break-out sessie op het Innovatiecongres van Justitie en Veiligheid (JenV) op 20 november.  Zie onder meer toelichting onder ʼtimelineʼ.

 

Timeline Challenge

 • Donderdag 4 oktober- lancering challenge op battle of concepts
 • Maandag 5 november- sluit de challenge en het indienen van ideeën.
 • Donderdag 15  november- uitslag bekend vijf beste ideeën.
 • Dinsdag 20 november- op het innovatiecongres JenV krijgen de vijf beste indieners de unieke mogelijkheid om hun innovatieve oplossing te presenteren. Dit presenteren zij in een break-out sessie. Zie www.innovatiecongresjenv.nl voor meer info. De aanwezigen in de break-outsessie kunnen niet stemmen op het beste idee, de presentatie is dus niet bepalend voor wie uiteindelijk de winnaar wordt deze challenge. Het is echter alleen een extra presenteer en oefenmogelijkheid om het idee zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en te finetunen mochten er vragen/suggesties/ideeën komen van het aanwezige publiek. Houd daarom sowieso 20 november vrij  in je agenda.
 • Dinsdag 27 november- presenteren de vijf beste indieners hun idee voor vertegenwoordigers van de betrokken organisatieonderdelen van JenV.
 • Donderdag 29 november- uitslag. Winnaar bekend van de challenge.

 

 

Achtergrondinformatie 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/08/tk-aanpak-overlastgevende-asielzoekers
https://www.coa.nl/nl/asielopvang/wonen-op-een-asielzoekerscentrum/regels-en-maatregelen

 

Wedstrijdreglement
Download HIER het wedstrijdreglement van deze challenge die naast de gebruikersvoorwaarden van Battle of Concepts van toepassing zijn op deze Challenge.

Mila Duterloo: 11-10-2018
Hoi, in het wedstrijdreglement staat dat de deadline 22 oktober is, maar op de site staat dat de deadline 5 november is. Maar wat klopt? Met vriendelijke groet, Mila Duterloo

Annie de Boer: 12-10-2018
deadline

Ministerie van Justitie en Veiligheid: 12-10-2018
Dag Mila, Dank voor het daarop wijzen, daar is een foutje ingeslopen. De deadline die je aan kunt houden is 5 november. We zullen het wedstrijdreglement aanpassen. Groet, Steven - Battle of Concepts

Log in of maak een account aan bij Battle Of Concepts om je concept te uploaden.
Titel concept
Ontvangstdatum
Activatie voorkomt frustratie
10-10-2018
15:53
Positieve Groepsdruk
11-10-2018
10:54
Geef ze een doel in hun leven.
11-10-2018
11:44
Kennis is macht? kennis is een toekomst!
11-10-2018
12:20
Oplossing om de COA veilig te maken voor minderjarigen
11-10-2018
15:45
concept oplossing overlastgevend gedrag
12-10-2018
00:29
Het COA kijkt altijd naar nieuwe mogelijkheden en manieren
12-10-2018
15:20
Openbare bescherming tegen gevaar
14-10-2018
21:39
Bouwen vanuit vertrouwen
15-10-2018
15:01
Terugkeer naar je vaderland met een opgeheven hoofd.
17-10-2018
23:44
CSS
19-10-2018
17:13
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 05 november 2018 om 23:59

Prijzen(geld): € 2.500,-

Ontvang updates

share challenge

8 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!