Hoe kunnen we twintigers en dertigers meer betrekken bij de gemeentepolitiek?

Democratie is belangrijk, het geeft ons als burgers een stem en invloed om het land, of jouw gemeente, een bepaalde richting op te sturen. Alleen denken wij bij stemmen en politiek voornamelijk aan de landelijke politiek, het formeren van een regering en de debatten in de Tweede Kamer. Maar hoe vaak denk jij aan jouw eigen gemeente als het gaat over politiek, over de debatten die plaatsvinden in de gemeenteraad van de plaats waar jij woont?

 

Het is belangrijk dat te doen, omdat de gemeente steeds meer taken krijgt die vroeger landelijk werden georganiseerd, zoals jeugd- en ouderenzorg, arbeidsparticipatie voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en thema’s als duurzaamheid. Daarnaast zijn er de taken waar gemeenten al veel langer verantwoordelijk voor zijn zoals het inrichten van jouw wijk, horecavergunningen en het aanbod van (starters)woningen.

 

De besluiten die worden genomen in de gemeenteraad hebben vaak een veel directere invloed op jouw leven in de plaats waar je woont dan besluiten in de landelijke politiek. Maar toch weten we vaak weinig van hetgeen er speelt in de plaats waar we wonen en wie daarover besluiten nemen. Waarom weten we daar eigenlijk zo weinig van? En hoe kunnen we zelf een rol spelen in de lokale politiek en onze betrokkenheid tonen of daar invloed op uitoefenen?

 

In deze challenge zijn we op zoek naar twee dingen. Allereerst zijn we benieuwd wat jij weet over de gemeenteraad en wat een gemeenteraadslid doet. Ten tweede zijn we op zoek naar manieren om twintigers en dertigers meer bij de lokale politiek en de gemeenteraad te betrekken. En uiteindelijk zelfs zichzelf op de kandidatenlijst te zetten. Steeds meer gemeenten zien namelijk de aanwas van nieuwe raadsleden teruglopen, wat betekent dat het steeds moeilijker wordt om goede kandidaten te vinden voor de gemeenteraad. Met name het vinden van jongere raadsleden (35 jaar of jonger) is lastig.

 

We dagen je uit om mee te denken over hoe we twintigers en dertigers meer kunnen betrekken bij de gemeentepolitiek en de gemeenteraad! Denk je mee?! 

 

Prijzengeld

Het prijzengeld is in totaal €5.000,- en is vrij te besteden:

 • 1e prijs: €2.000,-*
 • 2e prijs: €1.500,-*
 • 3e prijs: €800,-*
 • 4e prijs: €400,-*
 • 5e prijs: €300.-*

*Netto bedragen, zie toelichting in de voorwaarden.

 

Finale bijeenkomst

5 tot 10 deelnemers worden uitgenodigd voor een finalebijeenkomst om hun concept verder toe te lichten. Aan het eind van de bijeenkomst wordt bekend gemaakt wie de challenge heeft gewonnen en wie er op de plaatsen 2, 3, 4 en 5 zijn geëindigd. 

 

Uitvoeringsbudget: maximaal €10.000,-

Winnaars die geïnteresseerd zijn om hun concept uit te gaan voeren (een pilot op te zetten), en/of hierbij betrokken te worden, kunnen dat in hun presentatie aangeven. Het ministerie zal maximaal 3 winnaars uitnodigen voor een vervolggesprek. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt besloten welke deelnemers er (een deel van) maximaal €10.000,- ontvangen om het winnende idee verder uit te werken en de haalbaarheid ervan te onderzoeken of een pilot op te zetten. 

 

Good to know

 • Lees de opdrachtomschrijving en de voorwaarden zorgvuldig door voordat je start met het uitwerken van je idee.
 • Meerdere inzendingen per deelnemer/team toegestaan.
 • Deelname staat open voor iedereen (m.u.v. medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
 • Lees hier 10 tips voor het bedenken van innovatieve ideeën.

M. J. E: 10-08-2017
waarom moet ik invullen of ik een man of vrouw ben? lijkt me totaal niet van toepassing voor deze wedstrijd. waarom niet een open veld met gewenste aanspreekvorm?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: 11-08-2017
Beste M.J.E., we gaan kijken of een extra veld oid kunnen toevoegen.

Bram Pullen: 16-08-2017
Bij het uploaden krijg ik een foutmelding, info@battleofconcepts.nl zwijgt als het graf. Wat doe ik nu?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: 16-08-2017
Beste Bram, er is naar gekeken en het antwoord is naar je gemaild.

Jonathan van Dijken: 24-08-2017
Is de limitatie van 4 pagina's inclusief voorblad en inhoudsopgave?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: 24-08-2017
Mooi voorblad en inhoudsopgave lijkt mij geen probleem, als het de leesbaarheid en professessionaliteit van het concept ten goede komt ;-)

Edna Walhain: 27-08-2017
Uploaden mislukt, wat nu?

Edna Walhain: 27-08-2017
al 5 x een foutmelding.....

Niek Verlaan: 27-08-2017
Ha Edna, Bij mij is het zojuist wel gelukt. Misschien een andere computer proberen? Weet je zeker dat je een PDF hebt? DOC kan volgens mij ook, maar geeft misschien eerder een foutmelding.

S Bontsema: 27-08-2017
Ik heb nu al meerdere malen mijn concept in geprobeerd te leveren alleen iedere keer krijg ik een fout melding. Hoe kan ik dit oplossen?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: 27-08-2017
Beste S, we zien dat je profiel nog niet compleet is. Via ‘inloggen > instellingen > profiel’ kun je profiel compleet maken. Zou je dat willen doen, en het nogmaals willen proberen?

Arnold De Valk: 18-09-2017
Wanneer wordt de winnaar bekend gemaakt?

1e prijs

Baas voor een Uur

2e prijs

Onder Invloed

3e prijs

crash course podcast - gemeenteraadslid

4e prijs

Het PPP-Traineeship

5e prijs

Toekomstbestendig?!

Titel concept
Ontvangstdatum
06-07-2017
09:02
06-07-2017
11:30
11-07-2017
16:19
18-07-2017
16:10
03-08-2017
18:05
04-08-2017
18:41
07-08-2017
18:42
08-08-2017
18:49
11-08-2017
11:00
13-08-2017
14:04
16-08-2017
23:20
17-08-2017
01:35
18-08-2017
11:23
19-08-2017
21:33
20-08-2017
18:00
22-08-2017
15:16
24-08-2017
21:41
24-08-2017
22:05
24-08-2017
22:25
25-08-2017
12:50
25-08-2017
14:23
25-08-2017
14:50
26-08-2017
09:56
26-08-2017
10:35
26-08-2017
18:12
26-08-2017
20:03
26-08-2017
21:59
26-08-2017
22:03
26-08-2017
22:19
27-08-2017
16:03
27-08-2017
16:05
27-08-2017
16:36
27-08-2017
17:47
27-08-2017
18:21
27-08-2017
19:48
27-08-2017
21:14
27-08-2017
21:22
27-08-2017
21:49
27-08-2017
21:50
27-08-2017
21:55
27-08-2017
22:15
27-08-2017
22:40
27-08-2017
23:07
27-08-2017
23:13
27-08-2017
23:17
27-08-2017
23:36
27-08-2017
23:37
27-08-2017
23:41
27-08-2017
23:51
27-08-2017
23:53
27-08-2017
23:53
27-08-2017
23:56
27-08-2017
23:59
25-08-2017
14:28
16-08-2017
22:14
27-08-2017
23:24
27-08-2017
16:41

‘Baas voor een Uur’ wint Gemeenteraad Challenge!

17 oktober 2017

De challenge ‘Hoe kunnen we twintigers en dertigers meer betrekken bij de gemeentepolitiek?’ is door het ministerie van BZK uitgezet om ideeën te verzamelen over hoe men meer jongeren bij de gemeentepolitiek kan betrekken. Uit 96 ingestuurde concepten zijn de 5 beste geselecteerd.

 

Tijdens de finale op 13 oktober 2017 zijn deze 5 concepten aan de jury en publiek gepresenteerd. De jury bestond uit vertegenwoordigers van Raadslid.nu, de Vereniging van Griffiers, ProDemos, politieke partijen, de wetenschap en het ministerie van BZK. De jury koos unaniem voor het concept ‘Baas voor een Uur’ van Pim Meijer, adviseur bij Twynstra Gudde. Hij stelde voor om een gemeenteraadzaal om te toveren tot een soort Escape Room. Daarin vinden de deelnemers dan maatschappelijke vraagstukken in plaats van de gebruikelijke puzzels en raadsels.

 

 

 

 

Meijer gaf zelf aan dat het concept mogelijk ook een andere naam kan krijgen. Het gaat namelijk niet om ontsnappen uit de zaal maar om het oplossen van maatschappelijke problemen. Als winnaar ontving Meijer 2000 euro. Hij krijgt verdere ondersteuning bij het uitwerken van het idee.

 

Dat laatste geldt overigens voor alle vijf de genomineerden, zo deelde juryvoorzitter René Bagchus, directeur Democratie en Burgerschap van het ministerie van BZK, tijdens de prijsuitreiking mee.

 

Bijna 100 concepten!

Tijdens de finalebijeenkomst benadrukte juryvoorzitter René Baghus nog eens waarom BZK zoveel waarde hecht aan het betrekken van twintigers en dertigers bij de (gemeente)politiek. Hij noemde het belang van diversiteit van volksvertegenwoordigers voor het vertrouwen in en de legitimiteit van de democratie. De interesse en aanwas van 20-ers en 30-ers blijft achter (de gemiddelde leeftijd van raadsleden is 53 jaar) en dat vraagt aandacht.

 

BZK is dan ook blij verrast met het grote aantal inzendingen, bijna allemaal door 20-ers en 30-ers ingediend, veelal uit studentensteden. Het getuigt van een grote bereidheid om mee te denken. De inzendingen bevatten goed uitgewerkte, creatieve en onconventionele voorstellen.

 

Uit de omgevingsanalyses bij de concepten blijkt dat er nogal wat drempels worden ervaren om actief te worden in de gemeentepolitiek:

 • Het is vrij onbekend wat raadsleden eigenlijk doen en hoe je raadslid wordt; informatie hierover moet beter
 • Raadsleden hebben een saai en stoffig imago
 • Kost teveel tijd en levert te weinig op
 • Aansluiten bij politieke partij is vaak (te) hoge drempel
 • Doelgroep verhuist nog vaak: minder binding met 1 gemeente
 • Doelgroep is (nog) niet toe aan lange termijn commitment

 

Aan de andere kant blijkt er ook aantrekkingskracht van de gemeentepolitiek te zijn:

 • Betrokken worden bij relevante, actuele issues in je eigen buurt
  • Als eerste nieuwtjes horen; weten wat er speelt
  • Groot netwerk erbij krijgen; is ook gezellig
  • Veel verschillende competenties ontwikkelen, zoals spreken in het openbaar, complexe vraagstukken ontleden, debatteren
  • Dus het levert ook best veel op!

 

De ingediende concepten richten zich grofweg op vijf categorieën:

 • Communicatie/informeren
  • Via websites, social media, aanplakbiljetten
 • Aanpassingen omtrent de raadsvergadering
  • 360-graden camera in de raadzaal;
  • Raadsvoorprogramma;
  • Gereserveerde plek voor jongeren / jongerenraad 
 • Stem van jongeren meer betrekken bij besluitvorming
  • Gericht bij aansprekende lokale thema’s
  • Op andere plekken ophalen dan in gemeentehuis: café, festival.
  • Via apps, social media
 • Gerichte rekrutering
  • Traineeships, Academie, BuZa-klasje
  • Jonge ouders 
 • Onderwijs, studie, voorlichting
  • Voorlichting op scholen
  • Studiepunten, stage in opleiding
  • MOOC, Podcast

 

Het hoort bij een finale dat er toegewerkt wordt naar een winnaar. Tegelijkertijd is het belangrijk dat meer van de ideeën daadwerkelijk benut gaan worden om meer 20-ers en 30-ers bij de eigen gemeente of partij te betrekken. BZK gaat met de vijf finalisten in gesprek over mogelijkheden voor uitwerking van de concepten. Daarbij wordt samenwerking gezocht met diverse partners, zoals de VNG, beroepsverenigingen, ProDemos en Politieke (jongeren)partijen.

 

Overigens worden alle 96 concepten beschikbaar gesteld via de website www.politiekeambtsdragers.nl.

 

 

     

 

 

Overzicht top 5

De 1e plaats gaat naar Baas voor een Uur van Pim Meijer - Escape Room in de raadzaal.

 

De raadzaal van een gemeente fungeert een uur lang als een Escape Room. In groepjes van 4 of 5 worden de twintigers en dertigers een uur lang opgesloten. De opdrachten die ze moeten uitvoeren om te kunnen ontsnappen gaan over belangrijke maatschappelijke vraagstukken waar raadsleden dagelijks mee te maken hebben. De deelnemers moeten slim en goed samenwerken aan oplossingen voor deze vraagstukken waarmee ze ervaren hoe interessant maar complex het raadwerk in de praktijk is.

 

Jury:

“Een mooi uitgewerkt en uitdagend gepresenteerd concept, waarbij slim wordt aangesloten bij een populaire spelvorm onder 20-ers en 30-ers: een escape room. Door aandacht te geven aan de complexiteit van het raadswerk - door er een uitdagende puzzel van te maken - wordt het raadswerk geframed als leuk en uitdagend waar je met teamwork tot oplossingen komt.”

 

De 2e plaats gaat naar Onder Invloed van Bram Pullen - Ontmoetingen in festivalsferen.

 

Benader jongeren op plekken waar ze zich op hun gemak voelen. Bijvoorbeeld op een festival. Creëer daar een uitnodigende plek waar raads- en collegeleden met elkaar in gesprek gaan over problemen die ze ervaren of waar ze tegenaan lopen. Er is een kleinschalige pilot gestart in Amersfoort.

 

Jury:

“Het concept is goed uitgewerkt en sluit knap aan bij de belevingswereld van de doelgroep: in ongedwongen sfeer in gesprek over dingen die de doelgroep aanspreekt. Denk aan cultuuraanbod, woningmarkt, sportvoorzieningen. Het concept is in grote en kleinere gemeenten toepasbaar, overal zijn wel evenementen waar raads- en collegeleden met jonge bezoekers in gesprek kunnen gaan en is gericht op een brede doelgroep die nog niet persé geïnteresseerd is in de politiek. Indieners hebben daadkracht getoond door al een pilot te starten in Amersfoort en laten daarmee zien dat het concept haalbaar is. En er kan bovendien geleerd worden van de ervaringen die daar zijn opgedaan.”

 

Op de 3e plaats: Crash course podcast van Jelmer Uitentuis - Stoomcursus succesvol gemeenteraadslid.

 

Jonge mensen die overwegen om raadslid te worden, moeten hun keuze afgewogen kunnen maken. Voorstel: maak 5 podcastafleveringen waarin steeds een concreet thema wordt besproken met 6 jonge (ex-)raadsleden. Voorbeeldthema’s: campagne voeren, combineren van baan, hobby of gezin met je raadslidmaatschap.

 

Jury:

“Een interessant en haalbaar concept, dat gericht is op jonge mensen die al (enigszins) geïnteresseerd zijn in politiek en overwegen om raadslid te worden. Kan hopelijk het laatste duwtje geven. Het concept sluit goed aan bij de activiteiten die BZK met diverse partners is gestart, om kandidaat-raadsleden goed klaar te stomen voor het raadswerk. Door het concept goed uit te werken is het gemakkelijk toe te passen door veel verschillende gemeenten en partijen.”

 

De 4e plaats is voor: PPP-traineeship van Dian van Erp en Ruben Spelier - Combi van Publiek-Privaat-Politiek.

 

Het combineren van de eerste stappen in het werkende leven met actief zijn in de gemeenteraad kan erg pittig zijn. Het PPP-traineeship biedt de young professional daarom de mogelijkheid om een periode bij een gemeente én een bedrijf te werken. Hierbij wordt onderkend dat het raadswerk een interessante meerwaarde heeft voor zowel het lokale bedrijfsleven als voor een gemeente.

 

Jury:

“Het concept is een interessante combinatie van zowel publieke als private samenwerking binnen een traineeship als het raadswerk. Het concept sluit aan bij het frame dat raadslid zijn goed is voor je eigen ontwikkeling en een meerwaarde is voor werkgevers. Dat biedt potentie.”

 

Op de 5e plaats: Toekomstbestendig?!, ook van Dian van Erp en Ruben Spelier - Appèl op jong ouderschap.

 

Kersverse ouders worden op verschillende momenten na de geboorte van hun kind benadert, met de vraag: “In welk soort gemeente wil je dat jullie kind opgroeit?” De ouders worden aangesproken in een rol die appelleert aan hun nieuwe verantwoordelijkheid voor het gezin. De gemeente laat door de persoonlijke aanpak zien te willen luisteren naar de burger, en benoemt de mogelijkheden om laagdrempelig maatschappelijk betrokken te zijn.

 

Jury:

Het concept appelleert knap aan het verantwoordelijkheidsgevoel van kersverse ouders en sluit  aan op hun (nieuwe) belevingswereld. De doelgroep jonge ouders is opleidingsniveau- en achtergrondonafhankelijk en heeft daardoor potentie. Met het concept laat je als gemeente zien dat je relevant bent en wilt luisteren naar behoeften van de inwoners, in dit geval jonge ouders. Dit concept is toepasbaar op diverse andere interessante (doel)groepen.”

 

 

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 27 augustus 2017
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): €15.000,-

Ontvang updates

share challenge

33 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!