Hoe kan de provincie Zuid-Holland schade en overlast van weersextremen zoals hitte, droogte, extreme regenval en zeespiegelstijging, voorkomen?

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met weersextremen zoals hitte, droogte, extreme regenval en zeespiegelstijging. De provincie Zuid-Holland is samen met VP delta op zoek naar slimme oplossingen om schade en overlast door weersextremen te voorkomen.

De provincie Zuid-Holland wil de meest toekomstbestendige provincie van Nederland worden. We willen Zuid-Holland daarom sterker, slimmer en schoner maken. Als drukbevolkte en laaggelegen delta is Zuid-Holland extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Daarom bereiden we ons voor op weersextremen.

Hoe houden we bijvoorbeeld de binnensteden en onze huizen leefbaar als het extreem heet wordt in de zomer? Hoe blijven onze wegen begaanbaar bij zware hoosbuien? Hoe zorgen we voor voldoende water bij droogte, of juist voor veiligheid bij overstromingsgevaar? We zijn benieuwd naar jouw oplossingen.

Via deze challenge zijn we dan ook op zoek naar innovators (bijv. studenten, young professionals, creatieven, etc.) die met ons over dit vraagstuk willen meedenken! Naar innovators die vanuit een andere invalshoek/expertise naar de uitdagingen rondom weersextremen kunnen kijken en met echt vernieuwende, outside-the-box oplossingen kunnen komen. Denk je mee?!

Prijzengeld
Het prijzengeld is in totaal €7.500,- en wordt verdeeld onder de beste 5 inzendingen:

  • 1e prijs: €3.000,-*
  • 2e prijs: €2.000,-*
  • 3e prijs: €1.500,-*
  • 4e prijs: €500,-*
  • 5e prijs: €500,-*

*De genoemde prijzengelden zijn nettobedragen.
 

Good to know

  • Lees de volledige opdrachtomschrijving en de voorwaarden zorgvuldig door voor je start met het uitwerken van je concept.
  • Deelname staat open voor iedereen, behalve voor medewerkers van de provincie Zuid-Holland en VP Delta. Zij zijn uitgesloten van deelname.
  • Lees hier 10 tips voor het bedenken van innovatieve ideeën.
  • Meerdere inzendingen per deelnemer/team toegestaan.

 

Let op! Werk jij bij een startup? Voor dit onderwerp hebben wij ook een startup challenge (inclusief pilotprojecten) op ons platform Starthubs.co

Lena Visser: 21-09-2018
Is de uitslag nog niet bekend? Het festival is namelijk al geweest.

Jet ten voorde: 25-09-2018
Hallo, is er zicht op wanneer de uitslag bekend is? Groetjes,

3e prijs

Zuid-Holland; Waterkluis van de Lage Landen

4e prijs

De Coole Dakspons

5e prijs

210.000 waterneutrale woningen

Titel concept
Ontvangstdatum
De afkoppelpijp
12-07-2018
20:58
Infiltratie langs wegen in stedelijk gebied
13-07-2018
13:00
Watertoren 2.0
13-07-2018
23:45
Bedrog
16-07-2018
12:51
Strategisch Nederland leeft met water
17-07-2018
02:09
Laat de zware regenval trekken in de grond, overal zoveel jaar kun je het eruit pompen tot drinkwater. Vul nieuwe vijvers. Laat extra zeewater trekken in de grond om er vervolgens weer drinkwater mee te maken. Tegen de hitte zou je de vijvers als extra zwemvijvers in kunnen zetten.
23-07-2018
17:46
Voorstel aanpak klimaatverandering door Zuid-Holland
25-07-2018
12:52
Voorstel aanpak klimaatverandering door Zuid-Holland
25-07-2018
13:26
Klimaatbestendigheid Zuid Holland (deze vervangt de vorige inzendingen)
25-07-2018
20:17
The Hanging Gardens of the Netherlands
27-07-2018
12:22
Aanpak klimaatverandering in Zuid-Holland
02-08-2018
20:12
Deel dit Zonlicht
02-08-2018
21:04
De slimme straat
04-08-2018
17:49
Anders motiveren
05-08-2018
13:33
Sedumdaken
07-08-2018
15:06
Combineer technologische ontwikkelingen met co-eigenaarschap van de openbare ruimte
08-08-2018
12:52
Zoetwaterlek Nieuwe Waterweg (bij droogte) dichten
08-08-2018
16:45
Groene Wooncombinatie
08-08-2018
17:40
voorkomen beter dan genezen
08-08-2018
21:22
De Groene Stad
09-08-2018
09:41
Weerextremen
09-08-2018
10:02
KWC Zuid-Holland
09-08-2018
12:40
Weg van de warmte
09-08-2018
21:33
Exow street
10-08-2018
15:41
Duurzame waterbescherming
10-08-2018
16:13
Niet onderlopen? Dan moet je een goede afvoer hebben!
11-08-2018
22:56
Gras erover!
11-08-2018
23:00
CitySprayCoolers
12-08-2018
15:58
Circulaire regulatie van een stedelijk ecosysteem
12-08-2018
19:02
Wateropslag en vergroening
12-08-2018
20:48
Living Plant
12-08-2018
22:03
Weg met de hitte!
12-08-2018
22:51
Wateropslagdijk
12-08-2018
23:01
Gebruik Geschikte Gronden!
12-08-2018
23:16
Gebruik Geschikte Gronden!
12-08-2018
23:18
natuurlijk bouwen en ecosystemen in de stedelijke omgeving en daarbuiten
13-08-2018
00:58
Artificial Intelligence in de strijd tegen weersextremen en als oplossing voor een duurzame energievoorziening
13-08-2018
01:43
From Soil to table to soil
13-08-2018
02:05
Keep doing what you're good at!
13-08-2018
09:00
Omvorming Bestaande Bouw naar Duurzame Energie Centrales
13-08-2018
09:29
Het WATEROVERLAST - NEE! initiatief
13-08-2018
10:13
watermolenwarmtepomp
13-08-2018
10:42
Duurzaam regenwater!
13-08-2018
10:47
Flextree
13-08-2018
10:54
Regenpijp XXL
13-08-2018
11:18
Waterzuil
13-08-2018
11:34
De Bende van Brenda
13-08-2018
11:42
Pluvizak - flexibele wateropslag
13-08-2018
11:43
Klimaatbestendig Zuid Holland
13-08-2018
11:46
Waterdragers
13-08-2018
11:49
Modulair Groen
13-08-2018
11:50
Green Pillars
13-08-2018
11:59
De koele kaart
13-08-2018
11:46
AquaSol
13-08-2018
09:44
Zuid-Holland; Waterkluis van de Lage Landen
19-07-2018
11:24
De Coole Dakspons
13-08-2018
11:57
210.000 waterneutrale woningen
12-08-2018
22:17

Juryrapport Klimaatadaptatie Challenge 

23 oktober 2018

In totaal heeft de provincie Zuid-Holland maar liefst 57 concepten ontvangen voor de Klimaatadaptatie Challenge!

De provincie is blij met dit grote aantal deelnemers en het niveau van de inzendingen. 

 

Jury & beoordeling

De inzendingen bij zijn beoordeeld op originaliteit, aansluiting bij provinciale opgaven en op de toepasbaarheid in Zuid-Holland. Er is minder gekeken naar haalbaarheid, omdat deze challenge nadrukkelijk vroeg om outside-the-box ideeën en een frisse kijk op het probleem.

 

De winnaars

Op nummer 1: De Koele Kaart van Barbara Angelique Callewaert en Jo Verhenne Een heel aanspreekbaar idee, zeker gezien de zomer die we achter de rug hebben. Het is één van de weinige inzendingen die focust op hittestress. Tegelijkertijd redeneert De Koele Kaart vanuit de oplossing in plaats van het probleem. Het succes van apps als Buienradar en Buienalarm geeft aan dat een interactieve Koele Kaart een goede kans van slagen heeft in Nederland. Daarnaast sluit het mooi aan bij andere provinciale visualisaties van klimaatverandering (zie: https://zuid-holland.klimaatatlas.net/).

Op de 2e plaats: AquaSol Schaduwzuilen van Tim Schellekens, Jolijn Posma en Maartje Bodde. Dit is een mooie oplossing voor hittestress en extra van toepassing in het verstedelijkte Zuid-Holland. De oplossing is herkenbaar uit mediterrane landen, maar in Nederland nog een redelijke noviteit. De wateropvang functie is een mooie en innovatieve toevoeging. De oplossing is laagdrempelig, niet kapitaalintensief en vrij makkelijk in gebruik (opbouwen, demonteren, enz.).

Op nummer 3: Waterkluis van de Lage Landen van Maikel van der Wou.  Een zeer praktische, maar daarom niet minder creatieve manier om naar deze problematiek te kijken. De begrippen timing, voorraad en distributie in relatie tot watermanagement werden helder geïntroduceerd door het voorbeeld van de productie van BBQ’s in de winter. De water-economische benadering vereist weliswaar grote infrastructurele ingrepen, maar deze kunnen deels worden ‘weggestreept’ door de behaalde winsten op het gebied van klimaatadaptatie, slim dubbel ruimtegebruik en duurzaam transport over water. En laten dat nou allemaal terreinen zijn waar de provincie een grote rol speelt. We zijn benieuwd naar de achtergrond van de inzender.

Op de 4e plek: De Coole Dakspons van Olly Veugelers. We hebben het vaak over het vergroenen van daken (of parkeerplekken), en daar ligt ook een grote kans, zo blijkt uit de praktijkvoorbeelden. Een dakspons is echter een mooie variatie op het groene dak. Het is een concreet en vooral aansprekend idee. Bijna iedereen heeft immers een dak boven zijn hoofd en een spons in de keuken. Een dak van spons is creatief – wellicht lastig uitvoerbaar – maar bij succes goed op te schalen. We zijn benieuwd of de inzender het prijzengeld gaat gebruiken om het idee te valideren.

Op nummer 5: 210.000 Waterneutrale Woningen van Iris de Groot. De inzender geeft een helder en overtuigend pleidooi voor het (her)gebruiken van regenwater en koppelt dit slim aan de grote woningbouw opgave in Zuid-Holland, waar de provincie een grote rol bij speelt. Waar andere inzendingen de focus leggen op de techniek van het opvangen van regenwater, wordt hier via het subsidie instrument van de provincie slim gekeken naar een manier om die technologieën op te schalen. Het is verder een oplossing die naadloos aansluit op de actualiteit (https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@22069/klimaatadaptief/. We gaan de voorbeelden van Venray en Bergen goed bestuderen.

 

We willen de winnaars van harte feliciteren. Alle deelnemers, die buiten de prijzen zijn gevallen, willen we enorm bedanken voor hun deelname! Ook jullie inzendingen hebben ons geïnspireerd!

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 13 augustus 2018
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): € 7.500,-

Ontvang updates

share challenge

27 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!