Startup Challenge | Meer vrijwilligers voor sportclubs

Oplossingen gezocht: hoe krijgen sportclubs meer vrijwilligers?

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders, barmedewerkers. Ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Er zijn meer dan 1,2 miljoen mensen die zich vrijwillig inzetten voor de ruim 5,3 miljoen sporters in Nederland. De sport wordt grotendeels georganiseerd vanuit clubs waarbij de consument (sporter) zelf de eigen activiteiten produceert. Vrijwillig en vanuit passie voor de sport.

 

De sportsector is voor een groot deel afhankelijk van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de sportclub. Hoewel het percentage mensen dat zich inzet als vrijwilliger bij een sportclub al meerdere jaren stabiel is, hebben sportclubs het toch steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportclubs op zich te nemen, bijvoorbeeld als bestuurslid of als trainer, coach of begeleider. Vrijwillige inzet gebeurt steeds meer op incidentele basis.

 

14% van de verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers, en 40% van de verenigingen heeft een tekort aan vrijwillige (opgeleide) trainers en coaches. Ook is het vrijwilligerskader van de meeste sportverenigingen nog niet zo inclusief en divers als de vereniging zelf. Daar komt bij dat een functie als bestuurslid of vrijwilliger bij een sportclub soms ook kampt met een imagoprobleem, terwijl het wel een goede toevoeging kan en zou moeten zijn op je cv.

 

We zijn dus op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen/concepten die het aantal (structurele) vrijwilligers van sportclubs verhogen. We vragen om oplossingen en concepten die concrete handvatten bieden aan bestuurders, vrijwilligers en leden om te werken aan de aantrekkelijkheid van vrijwillige inzet bij de eigen sportclub, en die leiden tot structurele verbetering. Deze concepten kunnen ideeën uit andere sectoren zijn die toepasbaar worden gemaakt op de sport, maar het kunnen ook nieuwe ideeën zijn die we (in de sportsector) nog niet hebben gezien.

 


Dit is een challenge op ons Starthubs.co platform.
Meer informatie en meedoen op Starthubs.co

 

 

Wat is er te winnen?

 • €300.000,- pilotbudget dat verdeeld kan worden over meerdere inzendingen, met een budget van maximaal  €100.000,- per concept. Doel van de pilots: je realiseert een prototype van je concept en test dat op minstens drie sportclubs. Wij kunnen je helpen in de zoektocht naar geschikte pilotpartners als dat nodig is.
 • Interessant netwerk van samenwerkingspartners en gemeenten, dat ook kan worden ingezet om je concept verder te verspreiden als het aantoonbaar effectief is.

 


Waar zijn we naar op zoek?

Innovatieve oplossingen, concepten en/of producten die clubs concrete handvatten bieden (het draait om de hoe-vraag) om het aantal (structurele) vrijwilligers van sportclubs te verhogen. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan:
 

 • De waardering van vrijwilligers op sportclubs verhogen;
 • Het aantrekkelijker maken van vrijwilligerswerk;
 • Vergroten van de betrokkenheid van vrijwilligers bij de sportclub;
 • Het makkelijker/beter werven van vrijwilligers;
 • Het beter behouden van bestaande vrijwilligers;
 • Het koppelen en faciliteren van potentiële vrijwilligers aan kleine concrete taken;
 • Meer diversiteit brengen in het vrijwilligersbestand (bepaalde groepen blijven nu achter);
 • Zorgen voor een structurele verbetering van het vrijwilligersklimaat op een sportclub, ook bij clubs waar dit juist een groot probleem is;
 • Een volledig nieuwe benadering van vrijwilligerswerk bij sportclubs.


We zoeken partijen die zelf de pilots bij drie sportclubs kunnen uitvoeren en na een succesvolle pilotfase het concept verder willen doorontwikkelen en vermarkten zonder verdere financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS.

Lees voor alle 'kleine lettertjes' en de beoordelingscriteria de bijlage: 'beschrijvend document'.

 

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK
 • In staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten
 • Geen startup of scale-up maar denken jullie wel een passende pitch te hebben? Ook dan ontvangen we jullie pitch graag!

 

Bekijk de challenge op Starthubs.co!

 

 

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 19 juni 2019
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): €300.000 pilotbudget

share challenge

9 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!