Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport?

Bedenk een creatieve en spraakmakende bewustwordingscampagne: hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport?

 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten of bewegen in een inclusieve omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en in staat is om op zijn of haar niveau en naar eigen wensen en behoeften te sporten. Die omgeving is er nu helaas lang niet overal. Daarom hebben wij ons met 9 partijen in het Nationaal Sportakkoord verbonden in de alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen' om te werken aan het wegnemen van ervaren belemmeringen om te gaan of te blijven sporten. Wij zoeken daarbij jullie hulp!

 

Helaas voelt niet iedereen zich welkom in de sportwereld. Dat kan zijn doordat bijvoorbeeld hun leeftijd, seksuele geaardheid, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, sociale positie of iets anders een rol speelt. Sportaanbieders zijn zich hier vaak niet van bewust. Daardoor nemen ze ook geen maatregelen. Dat willen wij met jullie hulp gaan veranderen!

 

Een meer inclusieve sportwereld is belangrijk. Ongeveer 47% van alle Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen en 57% sport wekelijks. Een aantal groepen duikt echter aanzienlijk onder deze percentages, zoals mensen met een beperking, mensen in armoedesituaties en mensen met een migratie-achtergrond. Het belang van sportdeelname is voor deze groepen in een aantal opzichten nog groter dan voor de gemiddelde Nederlander vanwege de positieve effecten van sport en bewegen op (onder andere) de gezondheid en het opdoen van sociale contacten.

 

Een van de stappen om een inclusieve sportwereld te bereiken is werken aan de bewustwording bij de sport- en beweegaanbieders en ondersteuners. Die laten we inzien wat mensen allemaal kunnen en welke mogelijkheden er zijn, ondanks de belemmeringen die worden ervaren. We willen sport- en beweegaanbieders laten inzien dat het normaal is dat er binnen een vereniging of binnen een sport- en beweegactiviteit verschillende mensen met plezier samen kunnen sporten en bewegen. 

 

Wij zijn op zoek naar concepten voor campagnes die voor deze bewustwording zorgen en zo bijdragen aan een inclusievere sportwereld. Het beste concept willen wij in de praktijk brengen. Daarvoor is €75.000,- uitvoeringsbudget beschikbaar!

 

Dus ben jij een marketeer/ reclamemaker / conceptontwikkelaar (in spé), hebben jullie binnen je eigen sportvereniging een geweldig campagneplan dat je ten uitvoer wil brengen, of ben je gewoon ongelofelijk creatief? Pak dan deze kans en ga aan de slag!

 

 

 

Wat is er te winnen?

 

€15.000,- prijzengeld

Uit alle inschrijvingen worden maximaal 10 partijen uitgenodigd om een live pitch te komen geven op de directie Sport van VWS. De beste 3 daarvan winnen ieder €5.000,- om hun campagne verder uit te werken.

 

€75.000 uitvoeringsbudget

Uit de drie plannen van aanpak wordt één winnaar gekozen die de campagne in uitvoering kan gaan brengen. Hiervoor is €75.000,- beschikbaar. Lees de voorwaarden in het wedstrijdreglement voor meer informatie.

 

Promotie

Wij zetten als alliantiepartners (zie achtergrondinformatie beneden) ons netwerk in om de beste oplossingen (en jullie als bedenker) verder onder de aandacht te brengen!

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

De alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen' is op zoek naar (concepten voor) campagnes die bij kunnen dragen aan de bewustwording bij sport- en beweegaanbieders. Met als doel dat iedereen zich welkom voelt in de sport en dat sporten voor iedereen die mee wil doen ook mogelijk is. We zijn op zoek naar een campagne die echt tot impact en verandering leidt.

 

De campagne moet zich richten op de aanbieders van sport- en beweegmogelijkheden (verenigingen, sportscholen, ongeorganiseerde sport, openbare ruimte, etc.). Denk daarbij ook aan de mensen binnen organisaties: medewerkers, trainers, vrijwilligers, coaches, bestuurders, etc. Ook sportondersteuners, zoals buurtsportcoaches zijn een interessante doelgroep.


Hebben jullie al een partij (sportvereniging, gemeente, etc) waarmee jullie het project willen uitvoeren als we jullie campagne uitkiezen voor (een deel) van het uitvoeringsbudget? Fantastisch, dat zien we graag! 


Heb je vragen? Stel ze hier


 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Geen kleine technische dingen of open deuren zoals een losse app of speeltjes.

 

Jouw inzending

Jullie inzending (max 6 A4 / 18 slides) moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Probleemanalyse: 
  Hoe is het bij jouw sportvereniging, -aanbieden of activiteit? Neem contact op met één of meerdere vergelijkbare sportverenigingen, -aanbieders of activiteiten en vraag hen in hoeverre men bewust is van de belemmeringen die (potentiële) sporters ervaren om te gaan sporten en wat ze zelf mogelijk al hebben gedaan om die belemmeringen weg te nemen. Geef de uitkomst hiervan samengevat weer.
 • Jullie concept:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie campagne concept en hoe dat bijdraagt aan bewustwording van sport- en beweegaanbieders om iedereen zich welkom te laten voelen.
 • Beschrijving van de pilot en van gewenste inbreng van ons:
  Geef een korte beschrijving van hoe jullie het concept in de praktijk willen gaan brengen, met wie je dat wilt doen wat jullie (van ons) nodig hebben.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het team dat het concept wil gaan realiseren.

 

Het concept moet in pdf-format worden geüpload (max. 10MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. Het mag uiteraard ook de vorm van een slide deck hebben.

 

 

Beoordelingscriteria

 • Verwachte impact: leidt het concept bij een zo groot mogelijke groep van sport- en beweegaanbieders voor bewustwording van het belang en mogelijkheden van een inclusieve sport waar iedereen zich welkom voelt?
 • Originaliteit: is het een vernieuwend idee / oplossing?
 • Haalbaarheid: is de realisatie van het concept goed haalbaar binnen het beschikbare budget?
 • Bruikbaarheid: kan het concept echt doordringen bij lokale clubs en ook gebruikt worden door lokale clubs?
 • Professionaliteit van het conceptis het concept professioneel uitgewerkt en onderbouwd?

 

 

Timeline

 • 5 juni: Lancering challenge
 • 21 juli 23.59: Deadline challenge
 • Uiterlijk 5 augustus: Bekendmaking welke partijen worden uitgenodigd voor een live pitch bij de directie van VWS
 • september: Live pitches op Ministerie van VWS
 • Najaar 2019 Starten met implementeren pilot

 

 

Pitch insturen

 

Wedstrijdreglement

Download HIER het wedstrijdreglement van deze challenge die naast de gebruikersvoorwaarden van Battle of Concepts van toepassing zijn op deze challenge.

 

Heb je vragen die je graag zou willen stellen? Dat kan via de discussiepagina!

 

 

 

Achtergrondinformatie

Eventuele cijfers over doelgroepen die belemmeringen ervaren zijn te vinden in de kennisbank van het Kenniscentrum Sport

 

 

Nationaal Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' 

Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en VWS tekenden in 2018 het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om te zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Innovaties bieden enorme kansen voor de maatschappelijke opgaven die voortkomen uit de ambities van het Sportakkoord. Om de impact van innovatie op het Nederlandse sportlandschap te vergroten, versterkt het Topteam Sport met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het Sportakkoord. Het Sportakkoord heeft zes ambities. Met de innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' bevordert VWS de ambitie ‘Inclusief sporten & Bewegen’: iedere Nederlander kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.

 

Binnen de ambitie 'inclusief sporten & bewegen' werken 9 partijen samen in een alliantie:

 • Vereniging Sport en Gemeenten
 • NOC*NSF
 • Sportkracht 12
 • MEE NL
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • John Blankenstein Foundation
 • Ouderenfonds
 • Stichting Life Goals
 • Fonds Gehandicaptensport

 

Sportinnovator logo klein.jpg

Nynke Visser: 10-06-2019
Willen jullie een concept voor alle doelgroepen? (Mensen met beperking/mensen onder de armoede grens/ouderen? Of is een doelgroep specifiek concept ook denkbaar?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 12-06-2019
Dag Nynke, een doelgroep-specifiek concept is wel denkbaar maar we zoeken naar een concept dat een zo groot mogelijke impact heeft, en dus bij voorkeur een idee waarmee bewustwording over het belang van inclusief sporten voor alle doelgroepen wordt bereikt!

Benjamin Bijman: 22-06-2019
We zijn allemaal mensen en mijn idee is dat we eerst naar ons zelf kijken da naar de ander we hebben allemaal rechten en die moeten we nakomen respecteer elkaar en wees gezellig accepteer iedereen in je buurt zelfs een zwerver dit was mijn antwoord gr Benjamin

Bart van Liempd: 02-07-2019
Is het ook mogelijk om als organisatie een concept in te dienen? Na het lezen van de spelregels is me dat niet helemaal duidelijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 02-07-2019
Beste Bart, Dat is zeker mogelijk. Vriendelijke groet, Steven Menke - Battle of Concepts

Diederik Hoffland: 02-07-2019
In onderstaande alinea wordt er gepraat over 'laten we inzien wat mensen allemaal kunnen en welke mogelijkheden er zijn, ondanks de belemmeringen die worden ervaren'. Welke mogelijkheden worden hiermee bedoeld? Hetgeen wat de overheid doet voor de verschillende doelgroep? Kunnen jullie voorbeelden geven van mogelijkheden en belemmeringen? "Een van de stappen om een inclusieve sportwereld te bereiken is werken aan de bewustwording bij de sport- en beweegaanbieders en ondersteuners. Die laten we inzien wat mensen allemaal kunnen en welke mogelijkheden er zijn, ondanks de belemmeringen die worden ervaren. We willen sport- en beweegaanbieders laten inzien dat het normaal is dat er binnen een vereniging of binnen een sport- en beweegactiviteit verschillende mensen met plezier samen kunnen sporten en bewegen."

mieke couwenberg: 03-07-2019
Hoi Ik zag dat je je niet met meer dan 4 personen in kunt schrijven voor de challenge. Als je met meerdere partijen van te voren een afspraak wil maken om mee te werken aan de op te zetten campagne mag je die dus niet inschrijven als het er meer als 4 zijn?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 03-07-2019
Dag Mieke, De limiet van 4 is alleen voor de namen die vermeld kunnen worden bij de inschrijving. Je gehele team mag groter zijn. Vriendelijke groet, Steven Menke - Battle of Concepts

Daan Wessels: 05-07-2019
Ik heb een vraag over het uiteindelijke budget. De haalbaarheid van de campagne is namelijk een belangrijk beoordelingscriterium. In de opdracht wordt een paar keer het woord pilot gebruikt. Kunnen we met de €75.000,- euro een pilot gaan draaien die vervolgens kan worden opgeschaald? Of moet de campagne daarmee al op maximaal bereik uitgevoerd worden?

Sanne Knoben: 08-07-2019
Toffe challenge! Kunnen jullie meer info geven over de voetnoot dat elk concept na de inzending een CC0 licentie krijgt toegewezen? Dank!

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 08-07-2019
Dag Sanne, De CC0 licentie is standaard op Battle of Concepts en voorziet er in dit geval voornamelijk in dat de winnende inzendingen vrij hun inzendingen verder kunnen uitwerken en uiteindelijk een of meerdere inzendingen in gerealiseerd kunnen worden zonder dat een stuk overlap met een (niet winnend) concept dat in de weg staat. Het kan namelijk natuurlijk altijd voorkomen dat één of meerdere concepten dezelfde ideeën bevatten, maar dat de ene een betere uitwerking heeft en daarom verkozen wordt. Heb je nog aanvullende vragen neem dan gerust even contact op via 030 227 09 82. Vriendelijke groet, Steven Menke - Battle of Concepts

Sanne Knoben: 08-07-2019
helemaal duidelijk, dank!

Daan Wessels: 10-07-2019
Beste Steven of collega, zouden jullie mijn vraag van 5 juli nog kunnen voorzien van een antwoord? Alvast bedankt.

Elianne Visser: 13-07-2019
Er staat dat je 5000 euro kan winnen om je campagne verder uit te werken. Wat wordt er verstaan onder deze 'verdere uitwerking'?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15-07-2019
@Diederik: Het gaat om de mogelijkheden die er zijn voor mensen met een beperking om op hun manier en niveau te sporten en bewegen. Belemmeringen zijn er op verschillende niveaus, zoals fysieke (denk aan drempels in gebouwen) of sociale. Hier is veel over te vinden op de kennisbank van het Kenniscentrum Sport. @Daan, Elianne: We zijn in deze challenge op zoek naar de beste drie ideeën. Die drie krijgen de prijs van €5.000 mede om dat idee uit te werken naar een uitvoerbaar plan voor een campagne, waarvoor we je een opdracht t.w.v. €75.000 voor kunnen geven.

Rien van Haperen: 15-07-2019
Ik krijg uit de spelregels niet helemaal mee of er een kostenraming bij de inzending moet worden opgenomen en zo ja, of deze slaat op het ontwikkelen van het concept dan wel dat deze betrekking heeft op het uitvoeringsbudget. Graag reactie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15-07-2019
Dag Rien, een kostenraming is (nog) niet direct nodig. Voor het ontwikkelen van het concept tot uitvoerbaar plan is de prijs van €5.000 beschikbaar, in dat uitvoerbare plan is een kostenraming voor de uitvoering (max €75.000) wel nodig. Het is dus wel van belang dat je idee binnen het uitvoeringsbudget uitvoerbaar kan worden gemaakt.

Willem van Rooij: 16-07-2019
Is er een database van alle sportverenigingen beschikbaar? Zo ja, over welke gegevens beschikt men? NAWTE?

Britt van Gils: 06-08-2019
Goedemorgen! Wij zijn erg benieuwd naar de uitslag. Wanneer kunnen we dit verwachten?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 06-08-2019
Dag Britt, we hebben gisteren alle feedback op de concepten in het systeem gezet, dit moet nog even gecheckt worden op juistheid en dan wordt er zo snel mogelijk over gecommuniceerd. Nog heel even geduld dus :)

sinan kilic: 17-10-2019
Sporten daar begint de vriendschap

Tommy Hendriks: 02-01-2020
Goede middag, zijn de ingezonde concepten inzichtelijk voor geinteresseerden? Ik ben momenteel bezig met een duurzame / inclusieve opdracht voor een groot sportcentrum in Nederland en ben op zoek naar goede en vernieuwende concepten die we kunnen implementeren bij de locatie.

De uitslag is nog niet bekend.
Titel concept
Ontvangstdatum
Hé doe je mee?!
10-07-2019
08:01
Test BOC - Pitch insturen Zita StartHubs
17-07-2019
09:35
Estafette
18-07-2019
12:01
Sport voor iedereen
18-07-2019
13:03
Laat jij talent schieten?
18-07-2019
16:11
Samen voor Sport
18-07-2019
16:14
Welkom in de Sport
18-07-2019
22:32
WE ALL (W)IN
19-07-2019
09:10
#andersisleuk
19-07-2019
10:02
Misfits
19-07-2019
11:19
Beweeg jij mee?
19-07-2019
14:50
Geefsporteenduwtje.nl
19-07-2019
17:01
Een inclusieve sport- en beweegcultuur betekent gedragsverandering
19-07-2019
17:11
Achter iedereen schuilt een kampioen
19-07-2019
18:09
De Rode Loper
19-07-2019
18:11
Sport is Inclucief
20-07-2019
12:09
Welkom is een werkwoord
20-07-2019
14:11
Goed voorbeeld doet volgen
20-07-2019
19:45
Open Deur
20-07-2019
20:25
Iedereen sport samen
20-07-2019
22:02
Let's All Have Fun!
20-07-2019
22:34
Lekker divers, gewoon om te zijn wie je bent
21-07-2019
13:15
Gelders keurmerk Aangepast Sporten
21-07-2019
14:30
#niemandaandezijlijn
21-07-2019
14:55
De SRV man 2.0
21-07-2019
16:38
Iedereen welkom in de sport concept 1
21-07-2019
17:51
Iedereen welkom in de sport concept 2
21-07-2019
18:28
Iedereen inclusief!
21-07-2019
19:54
#Sportyf
21-07-2019
20:32
Jij hoort erbij
21-07-2019
21:09
GAME CHANGER
21-07-2019
21:15
Open sollicitatie
21-07-2019
21:27
De 10 Gouden Sport Regels
21-07-2019
22:06
Bewegen met muziek, vitaal en actief in de samenleving
21-07-2019
22:42
STEL JE VOOR: iedereen aan de sport
21-07-2019
22:59
Iedereen welkom in de sport
21-07-2019
23:02
De "verborgen" talenten campagne!
21-07-2019
23:33
Wij schoppen voor iedereen de deur open!
21-07-2019
23:44
SC DIVERSITEIT
21-07-2019
23:50
Fiets Door Het Leven
21-07-2019
23:54
Als vrijwilliger met een beperking ook mee mogen doen ........
21-07-2019
23:58

Terugkoppeling

06 augustus 2019

Alle deelnemers hebben via de mail terugkoppeling op hun inzending ontvangen.
Wel meegedaan en niets gezien (ook niet in spambox)? Stuur dan een mailtje naar info@battleofconcepts.nl

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 21 juli 2019
Status: Wachten op uitslag

Prijzen(geld): €15.000,- prijzengeld + €75.000,- uitvoeringsbudget

Ontvang updates

share challenge

18 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!