Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport?

Bedenk een creatieve en spraakmakende bewustwordingscampagne: hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport?

 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten of bewegen in een inclusieve omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en in staat is om op zijn of haar niveau en naar eigen wensen en behoeften te sporten. Die omgeving is er nu helaas lang niet overal. Daarom hebben wij ons met 9 partijen in het Nationaal Sportakkoord verbonden in de alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen' om te werken aan het wegnemen van ervaren belemmeringen om te gaan of te blijven sporten. Wij zoeken daarbij jullie hulp!

 

Helaas voelt niet iedereen zich welkom in de sportwereld. Dat kan zijn doordat bijvoorbeeld hun leeftijd, seksuele geaardheid, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, sociale positie of iets anders een rol speelt. Sportaanbieders zijn zich hier vaak niet van bewust. Daardoor nemen ze ook geen maatregelen. Dat willen wij met jullie hulp gaan veranderen!

 

Een meer inclusieve sportwereld is belangrijk. Ongeveer 47% van alle Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen en 57% sport wekelijks. Een aantal groepen duikt echter aanzienlijk onder deze percentages, zoals mensen met een beperking, mensen in armoedesituaties en mensen met een migratie-achtergrond. Het belang van sportdeelname is voor deze groepen in een aantal opzichten nog groter dan voor de gemiddelde Nederlander vanwege de positieve effecten van sport en bewegen op (onder andere) de gezondheid en het opdoen van sociale contacten.

 

Een van de stappen om een inclusieve sportwereld te bereiken is werken aan de bewustwording bij de sport- en beweegaanbieders en ondersteuners. Die laten we inzien wat mensen allemaal kunnen en welke mogelijkheden er zijn, ondanks de belemmeringen die worden ervaren. We willen sport- en beweegaanbieders laten inzien dat het normaal is dat er binnen een vereniging of binnen een sport- en beweegactiviteit verschillende mensen met plezier samen kunnen sporten en bewegen. 

 

Wij zijn op zoek naar concepten voor campagnes die voor deze bewustwording zorgen en zo bijdragen aan een inclusievere sportwereld. Het beste concept willen wij in de praktijk brengen. Daarvoor is €75.000,- uitvoeringsbudget beschikbaar!

 

Dus ben jij een marketeer/ reclamemaker / conceptontwikkelaar (in spé), hebben jullie binnen je eigen sportvereniging een geweldig campagneplan dat je ten uitvoer wil brengen, of ben je gewoon ongelofelijk creatief? Pak dan deze kans en ga aan de slag!

 

 

 

Wat is er te winnen?

 

€15.000,- prijzengeld

Uit alle inschrijvingen worden maximaal 10 partijen uitgenodigd om een live pitch te komen geven op de directie Sport van VWS. De beste 3 daarvan winnen ieder €5.000,- om hun campagne verder uit te werken.

 

€75.000 uitvoeringsbudget

Uit de drie plannen van aanpak wordt één winnaar gekozen die de campagne in uitvoering kan gaan brengen. Hiervoor is €75.000,- beschikbaar. Lees de voorwaarden in het wedstrijdreglement voor meer informatie.

 

Promotie

Wij zetten als alliantiepartners (zie achtergrondinformatie beneden) ons netwerk in om de beste oplossingen (en jullie als bedenker) verder onder de aandacht te brengen!

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

De alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen' is op zoek naar (concepten voor) campagnes die bij kunnen dragen aan de bewustwording bij sport- en beweegaanbieders. Met als doel dat iedereen zich welkom voelt in de sport en dat sporten voor iedereen die mee wil doen ook mogelijk is. We zijn op zoek naar een campagne die echt tot impact en verandering leidt.

 

De campagne moet zich richten op de aanbieders van sport- en beweegmogelijkheden (verenigingen, sportscholen, ongeorganiseerde sport, openbare ruimte, etc.). Denk daarbij ook aan de mensen binnen organisaties: medewerkers, trainers, vrijwilligers, coaches, bestuurders, etc. Ook sportondersteuners, zoals buurtsportcoaches zijn een interessante doelgroep.


Hebben jullie al een partij (sportvereniging, gemeente, etc) waarmee jullie het project willen uitvoeren als we jullie campagne uitkiezen voor (een deel) van het uitvoeringsbudget? Fantastisch, dat zien we graag! 


Heb je vragen? Stel ze hier


 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Geen kleine technische dingen of open deuren zoals een losse app of speeltjes.

 

Jouw inzending

Jullie inzending (max 6 A4 / 18 slides) moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Probleemanalyse: 
  Hoe is het bij jouw sportvereniging, -aanbieden of activiteit? Neem contact op met één of meerdere vergelijkbare sportverenigingen, -aanbieders of activiteiten en vraag hen in hoeverre men bewust is van de belemmeringen die (potentiële) sporters ervaren om te gaan sporten en wat ze zelf mogelijk al hebben gedaan om die belemmeringen weg te nemen. Geef de uitkomst hiervan samengevat weer.
 • Jullie concept:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie campagne concept en hoe dat bijdraagt aan bewustwording van sport- en beweegaanbieders om iedereen zich welkom te laten voelen.
 • Beschrijving van de pilot en van gewenste inbreng van ons:
  Geef een korte beschrijving van hoe jullie het concept in de praktijk willen gaan brengen, met wie je dat wilt doen wat jullie (van ons) nodig hebben.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het team dat het concept wil gaan realiseren.

 

Het concept moet in pdf-format worden geüpload (max. 10MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. Het mag uiteraard ook de vorm van een slide deck hebben.

 

 

Beoordelingscriteria

 • Verwachte impact: leidt het concept bij een zo groot mogelijke groep van sport- en beweegaanbieders voor bewustwording van het belang en mogelijkheden van een inclusieve sport waar iedereen zich welkom voelt?
 • Originaliteit: is het een vernieuwend idee / oplossing?
 • Haalbaarheid: is de realisatie van het concept goed haalbaar binnen het beschikbare budget?
 • Bruikbaarheid: kan het concept echt doordringen bij lokale clubs en ook gebruikt worden door lokale clubs?
 • Professionaliteit van het conceptis het concept professioneel uitgewerkt en onderbouwd?

 

 

Timeline

 • 5 juni: Lancering challenge
 • 21 juli 23.59: Deadline challenge
 • Uiterlijk 5 augustus: Bekendmaking welke partijen worden uitgenodigd voor een live pitch bij de directie van VWS
 • september: Live pitches op Ministerie van VWS
 • Najaar 2019 Starten met implementeren pilot

 

 

 

Wedstrijdreglement

Download HIER het wedstrijdreglement van deze challenge die naast de gebruikersvoorwaarden van Battle of Concepts van toepassing zijn op deze challenge.

 

Heb je vragen die je graag zou willen stellen? Dat kan via de discussiepagina!

 

 

 

Achtergrondinformatie

Eventuele cijfers over doelgroepen die belemmeringen ervaren zijn te vinden in de kennisbank van het Kenniscentrum Sport

 

 

Nationaal Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' 

Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en VWS tekenden in 2018 het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om te zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Innovaties bieden enorme kansen voor de maatschappelijke opgaven die voortkomen uit de ambities van het Sportakkoord. Om de impact van innovatie op het Nederlandse sportlandschap te vergroten, versterkt het Topteam Sport met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het Sportakkoord. Het Sportakkoord heeft zes ambities. Met de innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' bevordert VWS de ambitie ‘Inclusief sporten & Bewegen’: iedere Nederlander kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.

 

Binnen de ambitie 'inclusief sporten & bewegen' werken 9 partijen samen in een alliantie:

 • Vereniging Sport en Gemeenten
 • NOC*NSF
 • Sportkracht 12
 • MEE NL
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • John Blankenstein Foundation
 • Ouderenfonds
 • Stichting Life Goals
 • Fonds Gehandicaptensport

 

Sportinnovator logo klein.jpg

Nynke Visser: 10-06-2019
Willen jullie een concept voor alle doelgroepen? (Mensen met beperking/mensen onder de armoede grens/ouderen? Of is een doelgroep specifiek concept ook denkbaar?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 12-06-2019
Dag Nynke, een doelgroep-specifiek concept is wel denkbaar maar we zoeken naar een concept dat een zo groot mogelijke impact heeft, en dus bij voorkeur een idee waarmee bewustwording over het belang van inclusief sporten voor alle doelgroepen wordt bereikt!

Log in of maak een account aan bij Battle Of Concepts om je concept te uploaden.
Er zijn nog geen concepten ingezonden
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 21 juli 2019 om 23:59

Prijzen(geld): €15.000,- prijzengeld + €75.000,- uitvoeringsbudget

Ontvang updates

share challenge

2 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!