Bedenk een product of dienst waardoor mensen werk en zorg voor anderen beter kunnen combineren.

We zien dat de wereld aan het veranderen is. De overheid stimuleert de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van zowel mannen als vrouwen. Ook sociaal gezien wordt er verwacht dat mensen een baan hebben. Daarnaast is de trend dat er meer zorgtaken bij mensen zelf wordt neergelegd  met name door de toenemende vergrijzing en de toenemende arbeidsparticipatie. Deze visie, dat arbeid en zorg onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden wordt door steeds meer partijen gedragen.

 

Dat roept een spanning op, omdat een baan niet altijd goed te combineren is met zorgtaken voor anderen (bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen, of de zorg voor zieke ouders). Deze zorg is niet altijd goed te plannen waardoor mensen soms onverwacht weg moeten van hun werk, of op zijn minst even moeten stoppen met werk om opvang en/of hulp te organiseren.  

 

Soms wordt dit mensen simpelweg te veel. Dit leidt er nu al regelmatig toe dat het werk niet meer is te combineren met de zorgtaken die deze mensen op zich nemen, met als gevolg dat mensen helemaal of gedeeltelijk stoppen met werken om zich te kunnen focussen op de zorgtaak. Dit is een situatie die we willen voorkomen als Stichting Werk & Mantelzorg. Daarom zijn we, in samenwerking met de ministeries van VWS, SZW en OCW op zoek naar vernieuwende producten en diensten die mensen helpen om werk en (mantel)zorg beter te kunnen combineren.

 

In deze battle dagen we je uit om 10 jaar vooruit te denken. Stel, je hebt een gave baan met veel verantwoordelijkheid en je bent hard aan het knallen. Je staat op het punt om promotie te maken en een mooie deal te sluiten in het buitenland. Maar daarnaast heb je ook een relatie waar je tijd in wilt stoppen, kinderen die zorg nodig hebben en wellicht ook zieke ouders en/of buren die op jou vertrouwen als er op onverwachte momenten iets mis gaat.

 

Hoe ga jij dit allemaal combineren? We dagen je daarom uit om in de toekomst te kijken en nieuwe producten en diensten te bedenken waardoor het makkelijker wordt om zorg voor anderen te combineren met werk.

 

 

Bekijk de volledige opdrachtomschrijving en voorwaarden van de challenge

 

Prijzen:
1e Prijs: € 1500,-
2e Prijs: € 1000,-
3e Prijs: € 750,-
4e Prijs: € 500,-
5e Prijs: € 250,-
 

Bovengenoemde bedragen zijn netto! Er zal dus geen kansspelbelasting over deze bedragen worden ingehouden (in tegenstelling tot andere Battles op deze website).


 
Belangrijk:
- Lees de volledige opdrachtomschrijving en de voorwaarden zorgvuldig door voordat je start met het uitwerken van je concept

- Lees hier 10 tips voor het bedenken van innovatieve ideeën

- Lees hier 10 tips voor het voor het schrijven van een winnend concept

- Meerdere inzendingen per deelnemer/team toegestaan

 

 

 

In samenwerking met:

 

Niels Bergervoet: 25-07-2016
Is deze battle ook ergens anders te doen? Want ik ben ouder dan 30, maar zou toch graag meedoen.

Theresia Wieland: 26-07-2016
Waarom stellen jullie deze vraag aan jongere mensen? Met hoge opleiding? Waarom niet aan mensen die nu in deze situatie zitten? Zei zijn het die tegen zaken aanlopen, alles zelf moeten uitzoeken en uitproberen zonder ondersteuning. Zei moeten zich zien te redden in deze situatie (zorg voor 4 generaties op dit moment). Misschien een idee om te inventariseren waar deze personen tegen aanlopen, waarom ze er tegen aanlopen? Theresia

Battle of Concepts: 29-07-2016
“Beste Niels en Theresia, Battle of Concepts zich inderdaad op de doelgroep studenten en young professional t/m 30 jaar. Op de platformen www.citychallenges.nl en www.onlinechallenge.org staan challenges die openstaan voor iedereen.”

Lies van Aelst: 19-08-2016
Is het een probleem om, wanneer je met meerdere concepten meedoet, min of meer hetzelfde deel 1 te hebben? Je analyse van het probleem veranderd immers niet bij verschillende concepten.

Stichting Werk & Mantelzorg: 19-08-2016
Beste Lies, dat is geen probleem, je analyse mag hetzelfde zijn bij meerdere inzendingen. Geef wel duidelijk aan dat het om een andere concept gaat om te voorkomen dat we denken dat het om een dubbele inzending gaat.

1e prijs

2e prijs

Towards lifecycle neighbourhoods

3e prijs

Concept HELP

4e prijs

mantelzorg duo's

5e prijs

Titel concept
Ontvangstdatum
Verzorger om de hoek
01-07-2016
20:07
TOP SECRET
06-07-2016
15:20
Digital
21-07-2016
00:08
Care to GO
25-07-2016
19:33
Meedoen werkt
27-07-2016
23:02
MantelManager
31-07-2016
22:32
Van jong naar oud(er)..
03-08-2016
00:44
Noaber
05-08-2016
15:29
Verbinding behouden
05-08-2016
23:30
Idee 1
11-08-2016
14:45
Idee 2
11-08-2016
14:47
Idee 3
11-08-2016
14:48
Mantel_secret
11-08-2016
14:50
Re-Connect
14-08-2016
17:08
Safety-Deur
15-08-2016
14:24
Mantelzorg Maximaal Communicatie
16-08-2016
11:41
Concept C.R
17-08-2016
22:09
Care Buddy
18-08-2016
09:39
't Collectief
18-08-2016
14:16
Mij een zorg
18-08-2016
15:59
BurenBericht
18-08-2016
20:45
telefooncirkel app
19-08-2016
07:43
Zorgplan 2026: V.E.D.E
19-08-2016
10:51
CZV bezorgd verzorgd gezorgd
20-08-2016
09:39
Cohabitat
20-08-2016
10:58
Leer niet om te werken, maar werk om te leren
21-08-2016
02:22
Voorkomen is beter dan genezen!
21-08-2016
12:40
Uzorg
21-08-2016
16:34
TVOL
21-08-2016
18:25
FlexSupport
21-08-2016
20:10
connect4care
21-08-2016
20:33
Zorgruilen
21-08-2016
21:45
MZH
21-08-2016
22:22
Plan-It
21-08-2016
22:32
Appartementen Complex
21-08-2016
22:37
Online Platform
21-08-2016
22:38
Slimme Agenda
21-08-2016
22:39
4G in de AOW
21-08-2016
23:37
#Durftevragen
21-08-2016
23:38
Een betere situatie voor iedereen
21-08-2016
23:59
De warme bakker
21-08-2016
23:36
Towards lifecycle neighbourhoods
03-08-2016
17:21
Concept HELP
21-08-2016
18:07
mantelzorg duo's
19-08-2016
07:42
C.D
19-08-2016
23:09

Winnaars Werk & Zorg challenge pitchen voor ministers en staatssecretaris!

04 november 2016

Enige tijd geleden maakten we de winnaars bekend van de Werk & Zorg challenge: ‘Bedenk innovatieve producten en diensten waardoor mensen werk en zorg voor anderen beter kunnen combineren’.

 

Hoewel de challenge al een tijd geleden is afgelopen zijn we nu pas echt van start gegaan! Op 31 oktober vond nl. de Arbeid- en Zorgbijeenkomst plaats, op deze bijeenkomst werden beleidsbepalers, belangenorganisaties en verschillende onderdelen van de overheid uitgenodigd om samen te reflecteren op bestaande en nieuwe ideeën op het terrein van arbeid en zorg. Het doel van de Arbeid- en Zorgbijeenkomst is om een gezamenlijk beeld te creëren over de onderwerpen die aandacht verdienen.

 

De 5 winnaars van de challenge kregen tijdens deze bijeenkomst de kans hun idee te pitchen aan o.a. Minister Asscher, Minister Bussemaker en Staatssecretaris van Rijn.

 

Netwerkbijeenkomst Stichting Werk&Mantelzorg

Ter voorbereiding aan de Arbeid- en Zorgbijeenkomst waren de winnaars een paar weken terug uitgenodigd tijdens een netwerkbijeenkomst van Stichting Werk&Mantelzorg, bij innovatief biofarmaceutisch bedrijf Abbvie in Hoofddorp. 

 

 

Samen met vertegenwoordigers van het Ministerie OCW, de Hartekamp groep, Gemeente Amsterdam (en Gideonsbende) én Abbvie werd deze middag ingekleurd.

De winnaars van de challenge konden hier hun pitch doen, als dry-run, en in kleine groepjes werd feedback gegeven op hun presentatie, zowel op inhoud als op vorm, ook door de winnaars aan elkaar.

 

Vanuit de Stichting Werk&Mantelzorg was het bijzonder om de studenten en young professionals te leren kennen en de persoonlijke verhalen achter de concepten te horen. Ook gaf het enthousiasme van de vertegenwoordigers veel energie aan de middag.

Jan Anne van Dijk (Stichting Werk&Mantelzorg): "De gepresenteerde concepten gaan veel verder dan het geven van een antwoord op de vraag hoe we werk met zorgtaken kunnen combineren. De prijswinnaars geven ieder vanuit hun eigen invalshoek een visie op hoe we samenleven. De concepten inspireren en zetten aan tot nadenken.”

 

Arbeid- en Zorgbijeenkomst

En dat was ook nog maar het begin, want het echte event moest nog komen: op 31 oktober vond de Arbeid- en Zorgbijeenkomst plaats in Den Haag. Dé plek om de innovatieve ideeën te presenteren aan de echte opdrachtgevers: Minister Asscher, Minister Bussemaker en Staatssecretaris van Rijn. 

 

 

Het programma bestond o.a. uit een presentatie van het SER-advies over Werken en Leven in de toekomst, een ideeënmarkt en een testlab. De winnaars van de challenge deden mee aan de ideeënmarkt.
 

In Madurodam kregen de ongeveer 150 bezoekers een uur lang de tijd om langs tien verschillende stands met ideeën te lopen. Hiervan waren er vijf afkomstig uit de Werk & Zorg challenge. Waar de één veel aandacht had besteed aan een strakke presentatie, had de ander tastbare zaken uit de kast getoverd om het idee aan de man te krijgen. Kwalitatieve gesprekken werden gevoerd, gegevens werd uitgewisseld.

 

Meest veelbelovende idee

Maar dat was niet alles. Het publiek kon stemmen op het meest veelbelovende idee. Hartstikke trots waren we toen bleek dat de Warme Bakker van Ruben Spelier, Dian van Erp en Lionel van den Berg, op de derde plek was beland!
 

En als kers op de taart werd Towards Lifecycle Neighbourhoods van Wendy van Kessel getroond als publiekswinnaar!

 

 

Zij kregen de mogelijkheid om in vijf minuten nog eens hun idee te pitchen op het hoofdpodium aan een vierkoppig panel, bestaande uit Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Marcelis Boereboom (directeur-generaal Ministerie van SZW),  Gijs van Dijk (vice-voorzitter FNV) en Harry van de Kraats (directeur AWVN).

 

Het panel besprak, samen met de dagvoorzitters Bastiaan en Tooske Ragas, de ideeën. Regelmatig werd de link gelegd naar het SER-advies ‘De Werkende Combinatie’, dat eerder die dag werd aangeboden aan de ministers en staatssecretaris.

 

 

Na afloop werden de bloemen in ontvangst genomen en werd de bar geopend. Een mooie gelegenheid om op informele wijze de ideeën nog eens met elkaar door te spreken! Wij zijn ontzettend trots op alle winnaars van de Werk & Zorg challenge en danken hen voor hun inzet! 

Juryrapport Werk & Zorg Battle

21 september 2016

Verlofregelingen, papa-dagen, mantelzorgen, flexibel werken, noem het maar op. Steeds meer mensen combineren werk met één of meerdere zorgtaken. Mensen willen dat ook graag. Hierdoor kan echter de werk- & privé-balans onder druk komen te staan. Tegelijkertijd zijn er allerlei technologische ontwikkelingen die de combinatie van werk en zorg juist steeds eenvoudiger kunnen maken.

Als we nu eens tien jaar vooruit kijken, hoe zal werk en zorg dan worden gecombineerd? Wat is tegen die tijd de rol van de technologie? Deze vraag en meer vragen heeft de Stichting Werk & Mantelzorg in opdracht van de ministeries VWS, OCW en SZW, voorgelegd aan studenten en young professionals. Dit was de challenge: ‘Bedenk innovatieve producten en diensten waardoor mensen werk en zorg voor anderen beter kunnen combineren’.

 

Het bereik

Er is veel aandacht geweest voor deze zomer-challenge. De campagne heeft bijna 200.000 studenten en young professionals bereikt. In vergelijking met andere Battles trokken we meer bezoekers dan gemiddeld, we ontvingen echter minder inzendingen (45). We mogen concluderen dat er veel belangstelling is voor het onderwerp, maar dat het een lastig onderwerp is om vernieuwende concepten voor te bedenken.

Stichting Werk & Mantelzorg herkent deze constatering ook uit de praktijk. Veel belangstelling voor de thematiek en tegelijkertijd lastig om er concrete invulling aan te kunnen geven. Des te meer reden om iedereen extra te bedanken voor het inzenden van zijn of haar concept!

 

De analyses
Vanuit de omgevingsanalyses, die onderdeel uit maakten van de concepten, heeft de jury een viertal take aways meegenomen:
1. veel oplossingen werden gezocht in het privé en sociale domein, i.p.v. vanuit de arbeidssfeer;
2. de ‘Uber van de zorg’ is een conceptgedachte die door veel inzenders werd omarmd (ongeveer 1/3 van de inzendingen);
3. vrijwel alle oplossingen werden buiten de betrokkenheid van de overheid gezocht;
4. jongeren maken vaak geen onderscheid in het soort zorgactiviteit (ouderenzorg, zorg voor kinderen, mantelzorg).

 

De jury
We hebben met zorg een jury samengesteld om de vijf beste inzendingen te selecteren. De jury bestond uit: Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, voorzitter Stichting Werk & Mantelzorg en voorzitter van deze jury. Wim Kooijman, voormalig EVP Human Resources Air France-KLM en voormalig voorzitter NVP. Niels Meijssen, digitaal ondernemer en co-founder van Mantelzorg app ‘Fello’. Saskia de Hoog, programma- en onderzoekscoördinator van WOMEN Inc. en Christien van Santen, manager VUmc Academie.

                                 

 

Tijdens de jurybijeenkomst bij Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers, heeft de jury de inzendingen beoordeeld op: impact, originaliteit, haalbaarheid en professionaliteit. Tevens is er gelet op een diversiteit aan concepten. Zoals verschillende soorten zorg; mantelzorg, zorg voor kinderen, ouderenzorg. Maar ook is er gekeken naar een balans tussen technologische oplossingen en niet-technologische oplossingen. Een luxe om een gevarieerde top vijf samen te mogen stellen!

 

De winnaars!
De eerste plaats is voor het concept De warme bakker, van Lionel van den Berg en Ruben Spelier. De kracht zit ‘m in het slim verbinden van sociaal-maatschappelijke als commerciële onderwerpen. Bovendien een goed voorbeeld van een concept waarin wordt teruggepakt naar de menselijke maat. Lionel en Ruben hebben de ‘warme bakker’ in een maatschappelijke functie geplaatst. Wanneer iemand in de buurt zorg behoeft, kan de bakker deze zorg verlenen. Denk dan aan het doen van een kleine boodschap. In ruil hiervoor krijgt de bakker een marge op zijn brood, waarmee mensen uit de buurt zijn maatschappelijke functie ondersteunen. Dit is tevens een originele manier om werk met zorg te combineren!

 


Download het hele concept 'De warme bakker'

 

Als tweede volgt ‘Towards Lifecycle Neighbourhoods. Een goed doordacht concept van Wendy van Kessel, vanuit een heel ander perspectief. Van een verzorgingsstaat naar een welfare state. Oftewel: ervoor zorgen dat de fysieke omgeving zo ingericht is dat het de sociale betrokkenheid tussen verschillende generaties, werkenden en niet-werkenden, zorgbehoevenden en (professionele) zorgverleners, vergroot. Hierdoor ontstaat er een meer natuurlijke manier van voor elkaar zorgen. Door verschillende doelgroepen ook gedeelde faciliteiten en services aan te bieden binnen de sociale buurtgemeenschap, wordt de combinatie van arbeid en zorg eenvoudiger gemaakt.

 


Download het hele concept 'Towards Lifecycle Neighbourhoods'

 

Op de derde plaats staat Concept HELP, van Myrthe Schols. Met de applicatie HELP kunnen mensen aangeven wat voor soort hulp zij zoeken om vervolgens op een veilige en betrouwbare manier in contact te komen met vrijwilligers, studenten en professionals. Deze hulp gaat van boodschappen doen tot oppassen en van hovenieren tot iemand gezelschap houden. We hebben veel soortgelijke concepten gelezen, HELP was het beste uitgewerkt en doordacht.

 


Download het hele concept HELP'

 

De vierde plaats is voor Mantelzorg Duo’s, ingezonden door Dennis Bergervoet. In dit concept worden leerlingen van verschillende onderwijsrichtingen en leerjaren gekoppeld aan mantelzorgers. Afhankelijk van leeftijd en ervaring kunnen de leerlingen taken in het huishouden van de mantelzorger overnemen, of meehelpen met de zorg voor de zorgbehoevende. Dit initiatief zou vanuit de onderwijsinstellingen moeten worden gecoördineerd en begeleid.

 


Download het hele concept 'Mantelzorg Duo's'

 

Op de vijfde plaats het concept CareDrive, van Alissa Rees. CareDrive is letterlijk: verzorging en vermaak op wielen. Het is een grote bus, een klein huis op wielen, waar ruimte is voor de zorgbehoevende (en eventueel familieleden) voor een bordspelletje, tv-kijken en het verlenen van basisverzorging. De bus kan een stukje zorg opvangen die anders gedaan zou moeten worden door de mantelzorger.

 


Download het hele concept 'CareDrive'

 

Lionel, Ruben, Wendy, Myrthe, Dennis en Alissa zijn uitgenodigd om op 12 oktober hun concepten te presenteren aan een aantal organisaties uit het netwerk van Stichting Werk & Mantelzorg.

Naast de kennismaking met deze organisaties ontvangen de deelnemers feedback op hun concept en de presentatie ervan. Uiteindelijk zullen zij op 31 oktober, tijdens de Arbeid & Zorg-bijeenkomst, voor de ministers van SZW en OCW en de staatssecretaris van VWS hun concepten mogen pitchen. Wij wensen hen heel veel succes!

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 21 augustus 2016
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): € 4.000,-

Ontvang updates

share challenge

46 shares

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!