Startup Challenge | Onder druk afsluiten gasleiding

De Nederlandse Overheid heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn in de gebouwde omgeving. Dit betekent onder andere dat de komende decennia alle zeven miljoen woningen in Nederland worden aangesloten op een duurzaam energiesysteem. Een energiesysteem waarin fossiele brandstoffen, zoals aardgas, plaatsmaken voor duurzaam opgewekte energie. Van energiebronnen die niet opraken en de planeet niet uitputten of vervuilen. De huidige opties om woningen van duurzame warmte te voorzien zijn: met duurzaam gas, met een warmtenet of elektrisch met een warmtepomp.

We zullen stap voor stap de energievoorziening naar de woningen aanpassen. Maar, de tijd tikt door. Om in 2050 alle woningen op een duurzaam energiesysteem te hebben aangesloten, moet Stedin voor gemiddeld 6.000 woningen per maand de energievoorziening aanpassen. Dit aantal wordt vanzelfsprekend nog niet gehaald. Maar, er zijn al individuele woningeigenaren die besluiten geen gasaansluiting meer nodig te hebben. Deze beslissingen zijn vaak gekoppeld zijn aan een natuurlijk (vervangings)moment van een CV-ketel, keuken, renovatie of verhuizing. 

Zodra een individuele woningeigenaar besluit om zijn gasaansluiting op te zeggen, is er meestal nog geen sprake van grootschalige verwijdering van het gasnet. De woningeigenaar krijgt naast de kosten die noodzakelijk zijn om over te gaan naar een duurzame energievoorziening, een rekening voor het afsluiten van zijn gasaansluiting. Een woning/appartement permanent loskoppelen van het aardgasnet kost bij Stedin ca 600 euro. Dit tarief is representatief voor de gemiddelde werkelijke kosten om alle gascomponenten tot aan de hoofdleiding te verwijderen (plaatje onderdeel 2 t/m 6). 
 

 Verwacht wordt dat significante kostenreductie bereikt kan worden wanneer het verwijderen van assets in de grond (onderdeel 2) uitgesteld kan worden tot een moment met schaal - en synergievoordelen. Bijvoorbeeld wanneer hele straten/wijken in één keer aangepakt kunnen worden met bijvoorbeeld de vervanging van een riool dan wel waternet. We verwachten dat we door deze schaalvoordelen de kostenprijs kunnen reduceren naar €100 per afsluiting. 

Maar om de assets in de grond (onderdeel 2) te kunnen laten liggen, moeten we een gasleiding bij de voordeur (overgang van onderdeel 2 naar 3) kunnen afsluiten, terwijl de druk er nog op staat. Voor alle duidelijkheid, een gasleiding onder druk doorzagen of doorboren en daarna afsluiten, is zeer onveilig omdat door de vonken die vrijkomen van het zagen, in combinatie met het gas explosies kunnen optreden. 

We zijn dus op zoek naar partijen die een innovatieve methode hebben of kunnen ontwikkelen, waardoor we een gasleiding veilig en onder druk kunnen vervangen! Welke startups en innovators kunnen ons hierbij helpen?!

 

 

 


Meer informatie en meedoen op Starthubs.co

 Wat is er te winnen?

 • De startup/innovator met de beste pitch maakt kans op een tegemoetkoming in het opstartgeld (max. €30.000,-) om tot een oplossing (proof of concept) te komen waarmee getest kan worden.
 • Verder zorgen we voor een proefopstelling waarmee we jouw oplossing gaan testen. Onze specialisten zijn aanwezig en geven feedback mbt veiligheid en beheer, zodat de oplossing verder verbeterd kan worden.
 • Bij een succesvolle uitkomst van de pilot met de proefopstelling zal er een praktijkcase worden gefaciliteerd om de oplossing te testen.
 • Vervolg is afhankelijk van de propositie. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om één van de huisaannemers te worden van Stedin voor het verwijderen van gasaansluitingen danwel dat wij een technisch product voorschrijven aan reeds bestaande aannemers.

 

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op naar een innovatieve methode waardoor we een gasleiding kunnen afsluiten, net voor de voordeur (overgang van onderdeel 2 naar 3), terwijl de druk er nog op staat.

 • De methode moet 100% veilig zijn voor onze medewerkers en bewoners.
 • De methode moet ervoor zorgen dat we vervolgens de onderdelen 3 t/m 6 veilig kunnen verwijderen. 
 • De nieuwe methode moet ervoor zorgen dat we de kostprijs van het afsluiten van een gasleiding kunnen terugbrengen van €600,- naar €100,-.
  • De methode moet dus snel en eenvoudig uit te voeren zijn door onze medewerkers.
  • De methode zelf moet ook een beperkte kostprijs hebben.

 

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij KvK
 • De mogelijkheden om binnen 3 tot 6 maanden een werkende methode te demonstreren in een proefopstelling.  

 

Bekijk de challenge op Starthubs.co!

 

 

 

 

- Starthubs is een initiatief van Incredible Crowds BV - 

 


 

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 28 mei 2018
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): Pilot project (max. €30.000,-)

share challenge

10 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!