Bedenk een innovatief verdienmodel voor een nieuw aan te leggen waterbufferzone in natuurgebied Bargerveen

In Drenthe ligt vlak tegen de Duitse grens het laatste stukje levend hoogveen van Nederland: het Bargerveen. In dit gebied van 2.100 hectare leven bijna 300 vogelsoorten, zo’n 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Je komt er ook adders en vleesetende planten tegen. Een prachtig stil ruw natuurgebied.

 

 

Om het hoogveen goed te houden en te bewaren voor latere generaties is het op peil houden van het grondwater van groot belang. Daarom zijn er rondom het Bargerveen de afgelopen jaren meerdere waterbuffers (meertjes) aangelegd.

 

Nu is de ‘Buffer Zuid’ aan de beurt. Aan de zuidkant van het Bargerveen komt een Bufferzone van maar liefst 220 hectare. In een strook van 4000 bij 500 meter komen vijf meertjes met groen te liggen die ervoor zorgen dat het hoogveen nat genoeg blijft. Direct erboven ligt het natuurgebied het Bargerveen, ten zuiden akkerbouw. 

 

We zijn op zoek naar verdienmodellen die dit prachtige gebied optimaal benutten! Hoe kunnen deze meertjes gebruikt worden, wat kan er omheen allemaal gedaan worden? We zijn op zoek naar de creatiefste en meest innovatieve ideeën! 

 


Locatie van het Bargerveen.
Google maps link

 


Vergelijkbaar project in Schoonebeek.

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar vernieuwende en inspirerende verdienmodellen voor de benutting van het gebied met de nieuw te graven meertjes. De aanleg is behoorlijk prijzig en het liefst verkopen we het gebied op termijn aan een partij die er actief zorg voor wil dragen. Die moet natuurlijk ook een voordeel hebben dat de onderhoudskosten compenseert.

 

Het kunnen ideeën zijn die ervoor zorgen dat het nieuwe gebied op een mooie manier (commercieel of maatschappelijk) wordt benut. Bijvoorbeeld met sport, energieopwekking of voor voedselvoorziening, ideeën zijn die ervoor gaan zorgen dat er meer nieuwe recreanten en toeristen het Bargerveen bezoeken, of ideeën voor andere insteken die we nog niet eens bedacht hebben!

 

Het liefst dus met een invulling die ook (een deel van) de kosten van het project kunnen dragen, maar alle ideeën zijn welkom. Wat is er in / met dit gebied allemaal mogelijk? Laat je creativiteit de vrije loop, stuur je concept in en win mooie geldprijzen!

 

Er zijn vele stakeholders bij het project betrokken. Denk aan de omwonenden, de agrarische bedrijven die aan het gebied grenzen, de provincie Drenthe, de gemeente Emmen, het Waterschap, LTO (boerenbelangvereniging), Staatsbosbeheer, Natuur & Recreatie belangenverenigingen etc. Je hoeft hier met je idee niet allemaal rekening mee te houden, maar je krijgt wel bonuspunten als het een idee is waar de stakeholders blij van worden en/of bij betrokken kunnen worden!

 

In 2021 gaat de schep in de grond. Realiseren we dan jouw idee?

 


Ontwerpschets bufferzone (klik voor groot formaat) 

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • We zijn niet op zoek naar ideeën voor marketing- of communicatiecampagnes. 
 • We zijn niet op zoek naar ideeën met een eenmalig karakter. Duurzame initiatieven hebben sterk onze voorkeur. 

 

 

Jouw inzendingen (PDF bestand max 5 A4)

Een inzending bestaat uit twee onderdelen. 

  

Onderdeel 1: Uitwerking van jouw idee (maximaal vier pagina’s A4)

Geef een zo concreet mogelijk omschrijving van jouw idee:

 • Wat is het idee/voorstel? 
 • Hoe gaat jouw idee ervoor zorgen dat de Buffer-Zuid (gebied met de meertjes) optimaal benut gaat worden?
 • Wat zou er nodig zijn om jouw idee te realiseren? Welke partijen moeten bijvoorbeeld betrokken zijn en wat is het ruwe kostenplaatje.
 • Wat is het mogelijke verdienmodel? 
 • Zou je het zelf wel zien zitten om met het idee aan de slag te gaan? Leuk! Laat het weten en geef een korte beschrijving van jezelf en/of het team.

 

Onderdeel 2: Bonusvraag (maximaal één pagina A4) 

We willen deze mogelijkheid ook direct aangrijpen om meer inzicht te krijgen in bestaande oplossingen. We hebben daarom de volgende bonusvraag voor je: 

 • Weet jij inspirerende voorbeelden van (maatschappelijke of commerciële) benutting van en rond andere natuurgebieden? Ken je een mooi voorbeeld, of kun je een inspirerend voorbeeld terugvinden op internet, bijvoorbeeld uit het buitenland? Laat het ons weten

NB Probeer je inzending zoveel mogelijk te verduidelijken met afbeeldingen, visuals en/of schetsen. Filmpjes en andere media mogen ook. Zet die als link in de pdf.

 

 

 

Beoordelingscriteria

 • Originaliteit: Is het concept origineel en vernieuwend? 
 • Verbinding met stakeholders: In welke mate worden de diverse stakeholders in het idee betrokken en/of hebben de stakeholders zelf wat aan het idee.
 • Haalbaarheid: Hoe eenvoudig / praktisch haalbaar is het om het idee te realiseren?
 • Verdien potentie: Is het te verwachten dat het idee ook geld oplevert waarmee (deel van de) kosten van het project gedekt zouden kunnen worden?
 • De kwaliteit/diepgang: van het ingestuurde concept.

 

 

 

Prijzengeld

Het prijzengeld is in totaal €5.000,-* en wordt verdeeld onder de beste 5 inzendingen:

 • 1e prijs: € 2.000,- 
 • 2e prijs: € 1.250,- 
 • 3e prijs: € 1.000,- 
 • 4e prijs: € 500,- 
 • 5e prijs: € 250,- 

 

* Het prijzengeld is netto - de kansspelbelasting dragen wij voor je af!

 

 

Timeline

 • Vrijdag 11 januari: Lancering challenge 
 • Zondag 24 februari  23:59: deadline challenge
 • 25 februari - 10 maart: Jurering inzendingen
 • 12 maart: Bekendmaking winnaars

 

 

Wedstrijdreglement

 

Download HIER het wedstrijdreglement van deze challenge die naast de gebruikersvoorwaarden van Battle of Concepts van toepassing zijn op deze Challenge.

 

 

 

Achtergrondinformatie

Nog geen 1000 jaar geleden was Nederland grotendeels bedekt met ruim 1 miljoen hectare hoogveen. Van al dat ‘bruine goud’ (turf; het werd gebruikt als stookmiddel voor steenkolen, olie en gas gebruikt werden) is minder dan 1 procent over. Door de ligging achteraf is het nooit echt ‘aan snee’ gekomen. En nu is het een van de meest ongerepte, unieke natuurgebieden van ons land. 

 

Het Bargerveen is het enige hoogveengebied in Nederland waar nog levend hoogveen voorkomt. Een gebied waar veenmossen over elkaar heen groeien en grote bulten vormen. Het groeit langzaam, gemiddeld 1 millimeter per jaar. Bij een laag van 6 meter veen kijk je dus eigenlijk naar 6000 jaar natuurlijke geschiedenis. Maar ook naar een van onze oudste nog bestaande ecosystemen. 

 

Vasthouden van regenwater is hier van groot belang. Want de afgegraven grond eromheen ligt een heel stuk lager. Dus loopt het Bargerveen langzaam leeg, het grondwater sijpelt weg. Daardoor dreigt de grondwaterstand te laag te worden. Dan klinkt de veengrond in en kan het veenmos niet meer groeien. En kan er geen nieuw veen meer wordt gevormd. Om dat te voorkomen worden er 3 Bufferzones aangelegd, waarvan de Buffer-Zuid er één van is. De Bufferzones hebben een hogere waterstand, bedoeld om wegstromend water op te vangen en te reguleren. Daarmee krijgt het grondwaterpeil tegendruk en kan het veenmos weer groeien. Je kan meer over het gehele project lezen op deze website.

 


Principe van de buffers.

 

 

De Buffer-Zuid - Bargerveen

De Buffer loopt in een strook van zo'n 4000 meter lang en 500 meter breed van West naar Oosct. De wal ligt 1,5 (West) tot 0,5 meter (Oost) hoger dan het omliggende landschap om het water op te kunnen slaan. Het meest oostenlijke meer heeft ruim grond rondom beschikbaar. Westelijk is er maar beperkt ruimte beschikbaar en wordt 90% opgevuld door wateroppervlak. Het gebied is bereikbaar door de Doctor Ingenieur H.A. Stheemanstraat die straks tussen onder de meertjes loopt (huidige situatie erboven). Vlakbij ligt het plaatsje Nieuw-Schoonebeek - goed bereikbaar met de bus vanaf station Emmen.

De provincie heeft de intentie om het gebied uiteindelijk in eigendom over te dragen. Ideeën die hierop aansluiten zijn dus van harte welkom!

De ontwerpschetsen hieronder worden binnenkort verder uitgewerkt. De ideeën die via deze challenge aangedragen worden in de verdere uitwerking meegenomen!

 


Overzicht van het project (klik voor groter formaat).
Bekijk de locatie op Google maps

 


Aangezicht vanaf plek 1(klik voor groter formaat)

 


Aangezicht vanaf plek 2 (klik voor groter formaat)

 


Schets van de meertjes en groen (klik voor groter formaat)

 

Prolander

Deze challenge wordt uitgeschreven door Prolander in opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Het Project Bargerveen-Schoonebeek staat onder supervisie van een Bestuurscommissie. Die heeft de taak om de opzet, de voortgang en de resultaten van het Project aan te sturen, te bewaken en te controleren. Het Projectbureau Bargerveen-Schoonebeek wordt gevormd door Prolander. Zij doen de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden. Tevens voeren zij het secretariaat van de Bestuurscommissie.

Prolander is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Drenthe en de Provincie Groningen. Prolander vertaalt provinciaal beleid voor de landelijke omgeving naar concrete plannen en zorgt ervoor dat die plannen worden uitgevoerd. In elk project wordt gezocht naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen, de ruimtelijke ambities en de eigenschappen van het gebied. Lees meer over Prolander op hun website.

Bas Huijsmans: 12-01-2019
Hallo, in hoeverre moet worden vastgehouden aan de gegeven ontwerpschets, waarbij er meerdere losse meertjes liggen in de bufferzone?

Prolander: 15-01-2019
Beste Bas, Er is een voorlopig inrichtingsbeeld opgesteld, waarbij vooral de beeldvorming tussen de verhouding water en land (waar medegebruik mogelijk is) in beeld is gebracht. Van dit beeld mag enigszins afgeweken worden maar de aangegeven oppervlakte water (90%) is noodzakelijk voor een waterstand die hoog genoeg is om voldoende grond- en regenwater in het Bargerveen te houden. Maar tegelijkertijd voorkomt dat er problemen ontstaan bij de omliggende landbouwpercelen. De peilen in de buffer bepalen de mate waarin de buffer bijdraagt in het ecologisch herstel van het Bargerveen, in welke mate effecten naar de omgeving te verwachten zijn en hoeveel water aan dient te worden gevoerd.

Log in of maak een account aan bij Battle Of Concepts om je concept te uploaden.
Titel concept
Ontvangstdatum
Visvijver
12-01-2019
16:34
Floating wetlands
15-01-2019
12:15
Drijvende eilanden
18-01-2019
17:06
Het Bargerblotevoetenpad
18-01-2019
20:41
Waterbufferzone Zuid Bargerveen - Energiek, groen en synergetisch
19-01-2019
20:52
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 24 februari 2019 om 23:59

Prijzen(geld): € 5.000,-

Ontvang updates

share challenge

8 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!