Hoe wordt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu koploper duurzaamheid?

Dagelijks werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met zo’n 12.000 mensen aan een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Dit zijn mensen op kantoor, inspecteurs op de weg en mensen die de sluizen bedienen.

 

Het ministerie bestaat dus niet alleen uit een kantoor in Den Haag maar ook uit verschillende uitvoerende diensten (agentschappen); Rijkswaterstaat (met 9.000 medewerkers het grootste onderdeel van IenM), het KNMI, de Inspectie Leefomgeving en Transport, De Nederlandse Emissieautoriteit en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

 

Omdat het ministerie beleidsmatig verantwoordelijk is voor het thema duurzaamheid, is de ambitie uitgesproken om één van de meest duurzame organisaties van Nederland te worden. Een belangrijk doel dat IenM hiermee wil bereiken, is dat IenM andere organisaties inspireert én activeert om dit voorbeeld te volgen.

 

Op het ministerie wordt al enkele jaren heel hard gewerkt om de corporate duurzaamheid van IenM te verbeteren. Ook voor de komende jaren staan veel projecten en maatregelen op de agenda. Dit zijn voor een groot deel de bekende en voor de hand liggende projecten en maatregelen, zoals verduurzaming van ons wagenpark en energiebesparende maatregelen zoals de toepassing van LED.

 

Maar het ministerie wil graag leren van anderen en nieuwe ideeën ophalen en heeft het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) daarom gevraagd een challenge te organiseren. Met welke nieuwe en innovatieve acties en maatregelen worden we een koploper op het gebied van duurzaamheid en inspireren we andere organisaties om ook te verduurzamen? We dagen je uit om hier met ons over mee te denken!Prijzengeld

Het prijzengeld is in totaal €5.000,-* en is vrij te besteden.

  • 1e prijs: €1.500,-*
  • 2e prijs: €1.250,-*
  • 3e prijs: €1.000,-*
  • 4e prijs: €750,-*
  • 5e prijs: €500.-*

*Netto bedragen, zie toelichting in de voorwaarden.

 

Good te know

- Lees de volledige opdrachtomschrijving en de voorwaarden zorgvuldig door voordat je start met het uitwerken van je concept

- Deelname staat open voor iedereen (studenten, creatieve (young) professionals, startups, etc.)

- Lees hier 10 tips voor het bedenken van innovatieve ideeën

- Meerdere inzendingen per deelnemer/team toegestaan

Mink Oude Breuil: 14-03-2017
Geacht Overlegorgaan. In de opdracht zijn geen budgettaire beperkingen opgenomen. Voor het bedenken van concepten waar jullie naar op zoek zijn, lijkt het me wel handig in verband met de haalbaarheid dat er een budgettair kader is waarbinnen concepten kunnen worden bedacht. Mijn vraag is waar het budgettaire kader voor deze challenge ligt?

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu: 27-03-2017
Hallo Mink, er zijn in principe geen budgettaire kaders. Jij hebt daar waarschijnlijk zelf ideeën over. Er is geen zak met geld te verdelen, maar de winnende concepten leiden mogelijk wel tot herprioritering binnen het ministerie. En misschien bedenk jij wel een concept dat niet meer geld kosten, maar juist geld bespaart?

Maximiliaan Alexander Muller: 30-04-2017
Geacht Overlegorgaan, herbergen de kantoren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ook restaurants? Zo ja, zijn dat onafhankelijke restaurants of wordt het voedsel bereid door een cateraar? Wat voor gerechten worden er zoal geserveerd?

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu: 01-05-2017
Hoi Maximiliaan, de grote IenM kantoren beschikken doorgaans over een bedrijfsrestaurant en een koffiecorner. De dienstverlening hiervoor wordt aanbesteed via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, middels een contract dat voor meerdere overheidsorganisaties wordt aangegaan. IenM is met haar cateraar regelmatig in gesprek om te kijken hoe binnen het vigerende contract een zo duurzaam mogelijk aanbod kan worden gerealiseerd. Initiatieven zoals Meatless Monday, duurzame vergaderlunches, meer lokale en seizoensproducten en oesterzwammen gekweekt op koffiedrab zijn daaruit ontstaan. Ook is IenM betrokken bij het proces van de aanbestedende dienst om al bij de uitvraag expliciet aandacht voor MVI te vragen.

Gekke Henk: 01-05-2017
Hoi Mr. Overlegraan, hoe duur kost die auto op dat plaatje??? gr.BRett

Arjan de Groot: 02-05-2017
Beste overlegorgaan, is er ergens een overzicht van het soort werzaamheden dat binnen de organisatie wordt uitgevoerd? En dan voornamelijk de mensen die veel op de weg zitten ( inspecteurs e.d.).

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu: 03-05-2017
Beste Arjan, deze links geven een idee wat voor werkzaamheden weginspecteurs en ILT inspecteurs doen. https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer en https://www.ilent.nl/over_ilt/ .

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu: 03-05-2017
Hallo Brett, ik ben het specifieke bedrag momenteel voor je aan het navragen. Wat was je reden waarom je het vroeg? Wellicht kan je ik op een sneller aan andere aanvullende informatie helpen.

1e prijs

De innovatiestrook

2e prijs

Sustainable Side-Projects

3e prijs

Energielabel voor verduurzaming gedrag

4e prijs

UPsET

5e prijs

Titel concept
Ontvangstdatum
From natural waste to inspiring furniture
15-03-2017
10:33
De energie-efficiency van IenM
29-03-2017
20:36
12.000 ambassadeurs van de circulaire economie
30-03-2017
20:58
3d-printables
03-04-2017
16:03
Screenlight
04-04-2017
13:08
Illuminate!
04-04-2017
13:21
Pay per Lux
22-04-2017
14:15
Concept IenM duurzaam
27-04-2017
17:27
Energie vermindering
01-05-2017
12:49
Formic acid to power
01-05-2017
15:31
Give a Bike
02-05-2017
20:33
Ambitielandschap 2030
03-05-2017
18:07
Formic acid to power(1)
04-05-2017
09:56
duurzame kantoorlocaties
04-05-2017
12:04
Van laagwaardige biomassa reststromen naar duurzame energie!
04-05-2017
13:19
Plaatsonafhankelijk werken 2.0
04-05-2017
14:56
Coffeemaxing
04-05-2017
18:54
Als je altijd blijft doen wat je altijd deed, zal je altijd krijgen wat je altijd kreeg. Vanaf nu vragen we, wat doe jij anders voor ons ?
04-05-2017
22:19
Digitaal = Duurzaam
05-05-2017
00:01
Pass it On
05-05-2017
20:52
Open to a Sustainable Future
06-05-2017
14:08
Grondstofpaspoort
06-05-2017
20:14
De Verticale Boerderij
06-05-2017
21:19
Papier hier
07-05-2017
17:31
Les 1: Duurzaamheid
07-05-2017
17:52
Een daktuin op elk kantoorpand.
07-05-2017
19:16
Van praatpaal tot laadpaal
07-05-2017
20:39
Duurzaam Overleggen Anno 2017
07-05-2017
20:44
Toekomstfietspad
07-05-2017
21:23
Binnen-Beter-App
07-05-2017
21:35
Duurzaamheidsridders
07-05-2017
21:36
Zichtbaarheid van ministerie IenM
07-05-2017
22:11
Vastklikken en draaien maar!
07-05-2017
22:45
Autonoom de Nederlandse wateren schoon houden
07-05-2017
22:49
Erkenning en Visie voor Structurele Duurzaamheid
07-05-2017
23:20
Vergader wijs, bespaar de reis!
07-05-2017
23:32
IenM Duurzaamheid
07-05-2017
23:54
Koploper in Diversiteit
07-05-2017
23:57
De innovatiestrook
07-05-2017
21:24
Sustainable Side-Projects
07-05-2017
22:38
Energielabel voor verduurzaming gedrag
07-05-2017
19:53
UPsET
07-05-2017
23:37
TRIP
07-05-2017
22:57

Juryrapport Sustainability Challenge

27 juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status & planning bekendmaking uitslag

06 juni 2017

Beste deelnemers,

 

Bedankt voor jullie deelname aan de IenM-challenge! Op dit moment zijn we druk bezig om alle binnengekomen concepten te beoordelen.

 

We kunnen alvast mededelen dat een korte samenvatting van alle concepten is opgenomen in een advies aan de secretaris generaal (SG) van het ministerie van IenM. Aanstaande donderdag 8 juni wordt dit advies door onze voorzitter, Jacques Wallage, aangeboden aan de SG.  

 

Eind juni verwachten we de uitslag van de challenge bekend te maken via het Battle Of Concepts platform. Ook hopen we de winnaars tijdens een informele borrel of ander moment te kunnen uitnodigen om hun concepten voor ons te pitchen. De desbetreffende personen ontvangen daarover binnenkort bericht.

 

Met vriendelijke groet,

Secretariaat Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu  

 

Ps Wisten jullie dat er ieder jaar een koffer met duurzame initiatieven aan de staatssecretaris van IenM wordt aangeboden op Duurzame Dinsdag? Op www.duurzamedinsdag.nl lees je er meer over, nieuwe ideeën kunnen nog worden aangemeld. Het is een interessant netwerk voor iedereen die zich inzet op het gebied van duurzaamheid, wat wellicht ook kansen biedt om met gelijkgestemden verder te werken aan het idee dat je tijdens de battle hebt ingediend.  

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 07 mei 2017
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): € 5.000,-

Ontvang updates

share challenge

46 shares

Volg ons op Facebook

OIM

Volg ons op Twitter

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!