Gezocht: out-of-the-box oplossingen voor de 'Closed Books' problematiek

Via deze Battle zijn wij op zoek naar out-of-the-box oplossingen voor een pittig vraagstuk. Zowel interne als externe experts hebben al nagedacht over een oplossing maar de ultieme oplossing is nog niet gevonden. Tijd dus om slimme studenten en creatieve professionals te vragen om met ons mee te denken!

 

Het vraagstuk gaat over de ‘closed books’ problematiek. Als gevolg van een wetswijziging is de vraag naar levensverzekeringen met een fiscaal voordeel volledig weggevallen. Er worden geen nieuwe verzekering meer afgesloten, maar de bestaande verzekering stoppen wel bijvoorbeeld bij overlijden, expiratie, door oversluiten of vanwege afkoop.

 

Verzekeraars met dergelijke ‘closed books’ portefeuilles hebben hierdoor een uitdaging van formaat. Door de afname van het totaal aantal polissen stijgen de kosten per polis zo hard, dat deze portefeuilles binnen enkele jaren niet meer kostendekkend zijn. Dit terwijl deze verzekeraars voor sommige polissen nog wel 30 tot 50 jaar gemaakte afspraken zullen moeten nakomen.

 

Juist als je geen verstand hebt van verzekeringen, dagen we je uit om met ons mee te denken. Wij zijn echt op zoek naar creatieve, gekke of wellicht brutale voorstellen, die totaal anders zijn dan de experts tot nu toe hebben bedacht.

 

Prijzen
1e prijs: €1500,-
2e prijs: €1000,-
3e prijs: €750,-
4e prijs: €500,-
5e prijs: €250,-

 

Good to know

Uitwerking maximaal 3 A4, PDF bestand  

Meerdere inzendingen per deelnemer/team zijn toegestaan!

Lees hier belangrijke tips voor het schrijven van een goed concept

Download hieronder de hele briefing met alle informatie

 

Marianna Zelichenko: 29-09-2015
Ik heb een paar vragen: betekent behoud van werkgelegenheid dat een eventuele kostenbesparing niet mag betekenen dat er minder mensen het werk moeten doen? Zo ja: wat zijn andere grote kostenposten? Zo nee: wat zijn (inclusief mensenwerk) de grootste kostenposten / meest tijdrovende en intensieve processen?

Guusgijben Gijben: 29-09-2015
Beste Raymond, Kun je iets meer vertellen over de groep mensen die een levensverzekering afsluiten? Heb je daarbij ook eenbeeld waarom deze mensen voor deze oplossing kiezen (naast het vroegere financiële stuk).

Achmea: 30-09-2015
Beste Marianne, door de kostenbesparingen tot nu toe doen we het werk al met steeds minder mensen. Behoud van werkgelegenheid heeft meer te maken met het feit dat we voorlopig geen outsourcingstraject willen doen, en het werk buiten Nederland plaatsen. Daarnaast is het belangrijk om kennis m.b.t. deze complexe producten te borgen zodat onze klanten op een juiste manier geholpen worden. De meest tijdrovende en intensieve processen zijn de beëindigingsprocessen zoals afkoop (beëindiging van de polis op verzoek van de klant), expiratie (polis heeft zijn einddatum bereikt) en overlijden (van de verzekerde) waardoor de polis tot uitkering komt. Daarnaast neemt het beantwoorden van klantvragen relatief veel tijd in beslag. De zwaarste processen hebben we inmiddels al geautomatiseerd.

Achmea: 30-09-2015
Beste Guus, het zijn mensen die financiële zekerheid zochten voor hun toekomst, hierbij in sommige gevallen gebruik makend van fiscale voordelen. Dit heeft te maken met het goed achterlaten van je nabestaanden bij overlijden (zodat je nabestaanden bijvoorbeeld nog steeds in het huis kunnen blijven wonen) of het garanderen van een bepaald inkomen op later leeftijd. Inmiddels is onze klantgroep gemiddeld ouder dan 50 en wordt steeds ouder doordat er geen nieuwe klanten bijkomen.

Jolanda Koot: 02-10-2015
Beste Achmea, ik heb een paar vragen: ? Verschillen de vragen / werkzaamheden voor afhandeling van cases erg met andere verzekeraars? ? Worden de werknemers die met taken belast zijn gedeeld met andere verzekeringsvragen of zijn het specialisten, alleen voor levensverzekeringen? ? Gaan de meeste tijd/kosten gepaard met Q/A of afhandeling van de cases? ? Wordt er specialistische software gebruik voor de afhandeling? Dank! Jolanda

Nick Schoemaker: 06-10-2015
Beste, mijn vraag heeft betrekking op de "closed books -portefeuille zelf." In hoeverre kunt u iets zeggen over het aantal klanten of de omvang van de portefeuille? Ik kan mij goed voorstellen dat dit concurrentiegevoelige informatie betreft; aangezien het toch zeer relevante informatie betreft, vraag ik er desalniettemin naar.

Achmea: 08-10-2015
Beste Nick, het antwoord kun je ook terug vinden in de briefing: "Op dit moment telt deze portefeuille nog ongeveer 1,2 miljoen polissen (met tientallen verschillende producten). Doordat bestaande polissen stoppen, neemt het totaal aan polissen jaarlijks met 9% af. Om deze portefeuille kostendekkend te houden, zullen de kosten jaarlijks dus ook met 9% moeten dalen."

Achmea: 08-10-2015
Beste Jolanda, de werkzaamheden voor afhandeling van klantvragen en mutatieverzoeken zullen bij andere levensverzekeraars in principe soortgelijk zijn. Wel zijn er verschillen in specifieke producten, de mate van automatisering van het proces en andere backoffice systemen voor de administratie. Het betreft medewerkers die zich specifiek met levensverzekeringen bezig houden, de afhandeling verschilt wel veel met bijvoorbeeld schadeverzekeringen. De meeste tijd gaat op aan het verwerken van de mutatieverzoeken, het beantwoorden van klantvragen neemt echter ook relatief veel tijd in beslag. Voor de afhandeling van mutatieverzoeken en klantvragen wordt gebruik gemaakt van een workflow systeem en een Customer Relationship Management systeem.

1e prijs

Achmea open book

2e prijs

Concept voor Achmea

3e prijs

Klanten Zijn De Servicemedewerker

4e prijs

Nieuwe Oud Werknemers

5e prijs

The future is now

Titel concept
Ontvangstdatum
NV a la Rialto Verzekeringen en/of nieuw beheersysteem
29-09-2015
15:24
Open je closed book
29-09-2015
16:06
Closed Books Challenge
29-09-2015
19:12
Achmea bot
30-09-2015
02:20
Zekerheid over uw toekomst door Achmea
30-09-2015
09:23
Manage your own future
30-09-2015
10:35
Levensverzekeringen een nieuw leven inblazen
06-10-2015
23:39
Achmea Battle - Wees brutaal!
12-10-2015
10:16
Achmea Battle - Wees brutaal!
12-10-2015
10:16
denk over de dood bij je geboorte
12-10-2015
17:09
Achmea Closed Books
18-10-2015
15:58
Shared Service Center
25-10-2015
19:48
Going once, going twice
26-10-2015
22:36
one over x
26-10-2015
22:57
Achmea 'Closed Books' auctions
28-10-2015
19:31
Closed is closed
31-10-2015
18:04
Wanneer de overheid een deur sluit, opent zij ook een nieuwe
01-11-2015
12:31
Achmea Closed Books
01-11-2015
13:07
Delen van een gesloten boek
05-11-2015
15:29
Closed Books Problematiek - EIVAL
09-11-2015
21:17
De Super Consolidator
10-11-2015
19:58
Reducing Policies
10-11-2015
23:21
Battle Achmea
11-11-2015
12:40
Passende sleutels voor gesloten polissen
11-11-2015
23:52
Waarom moeilijk denken als het makelijk kan?
12-11-2015
09:57
Save Select
12-11-2015
17:40
Achmea closed books battle
12-11-2015
19:25
Kill the constants
14-11-2015
09:54
Apeldoorn gaat u even bellen
14-11-2015
15:26
Open Books
14-11-2015
18:42
Het is nooit te laat.
14-11-2015
20:10
Standaardisatie in het belang van de klant
14-11-2015
23:17
Vooruit denken en vooruit werken
15-11-2015
14:01
UP & DOWN
15-11-2015
14:45
Win-win situatie
15-11-2015
18:23
Zet je klanten als ambassadeurs in!
15-11-2015
20:48
C O U N T S H A R E
15-11-2015
21:23
Standaardiseren & een voordelig alternatief
15-11-2015
22:36
Hulp waar nodig
15-11-2015
23:09
Talentverzekering
15-11-2015
23:58
Achmea open book
25-10-2015
21:55
Concept voor Achmea
15-11-2015
19:09
Klanten Zijn De Servicemedewerker
15-11-2015
17:30
Nieuwe Oud Werknemers
14-11-2015
17:16
The future is now
15-11-2015
20:15

Juryrapport Closed Books Challenge Achmea

18 december 2015

In onze battle hebben we gevraagd mee te denken over een pittig vraagstuk: de Closed Book problematiek bij levensverzekeringen. Vooraf vroegen we ons af of en hoe dit vraagstuk zou aanslaan bij de Crowdsourcing community van Battle of Concepts en of we veel inzendingen zouden krijgen.

 

Veel downloads en concepten

We zijn positief verrast door het aantal downloads van de briefing en de ingezonden concepten! Met meer dan 2.350 downloads van de briefing hebben we zelfs een nieuw Battle of Concepts download record gevestigd! Uiteindelijk zijn 45 concepten voor de deadline ingezonden en door ons beoordeeld. Met een aantal representatieve juryleden hebben we een voorselectie gemaakt uit de inzendingen en een top 12 samengesteld. Vervolgens hebben we met alle juryleden een top 5 samengesteld en hiervan de winnaars en rangorde bepaald.

 

Kwaliteit van de inzendingen

Allereerst zijn de concepten geweldig om te lezen. Interessant, leuk en verfrissend! Enkele ideeën hebben ons verrast vanwege de eenvoud of juist de benaderingswijze. Sommige oplossingen benoemd in concepten kenden we al, of gaven net een andere draai of invalshoek aan ideeën die al binnen onze organisatie leven / worden uitgevoerd. Ook kwamen bepaalde ideeën meerdere keren voor, in die gevallen hebben we andere aspecten de doorslag laten geven, bijvoorbeeld de manier en diepgang waarop het idee is uitgewerkt. Boeiend om te zien is dat vanwege de verschillende invalshoeken er ook combinaties van initiatieven te maken zijn, omdat deze elkaar aanvullen en of versterken. Veel inzendingen hebben de juryleden aan het denken gezet en zijn een bron van inspiratie, met dank hierbij voor de kwaliteit en diversiteit van de inzendingen!

 

De Winnaars

Winnaar van onze battle is de heer PWC Kromhout met zijn idee over Gamificatie van de levensverzekering: “De persoonlijke levensweg maakt de verzekering niet meer abstract of ingewikkeld, maar een zeer concreet en voorstelbaar product. Leuk om te bekijken en praktisch om scenario’s mee te plannen.” De jury vindt dit idee inspirerend, vernieuwend en uitvoerbaar. De klant merkt hier ook echt wat van. Daarnaast kan dit idee gefaseerd uitgevoerd worden en eventueel gecombineerd worden met andere diensten en ideeën.

 

De tweede plaats is voor Jan-Paul van Leeuwen met zijn idee voor het inzetten van Smart Contracts. Dit was volgens de jury het meest vernieuwende idee dat we binnen hebben gekregen. De uitvoerbaarheid van dit idee willen we graag nader onderzoeken.

 

Het idee “Klanten zijn de servicemedewerker” voor het inzetten van klanten om klantvragen te beantwoorden van Guido de Rooij sleept de derde prijs in de wacht. Het concept is mooi uitgewerkt en goed implementeerbaar. Achmea maakt van dit idee bij een aantal bedrijfsonderdelen al gebruik.

 

Robbin de Waij en Pim Smeets verdienen de 4e plaats met een mooi en origineel idee over nieuwe oud werknemers.

 

Tot slot de 5e plaats, deze is voor Willem Keusters met zijn model vanuit de farmacie en de mogelijkheid op basis van een voorspellend model vooruit te werken.

 

 

Vervolgstappen

Onze vervolgstappen:

- We nodigen de winnaars graag uit voor een prijsuitreiking en inhoudelijke verdieping op de onderwerpen (meer informatie volgt);
- Alle deelnemers van de battle nodigen we uit voor een borrel om na te praten over de Battle, innovatieve ideeën uit te wisselen en mensen te leren kennen (meer informatie volgt);
- We werken de top 3 ideeën intern verder uit in de vorm van een business case en bekijken aan de hand daarvan welke daadwerkelijk opgepakt en geïmplementeerd gaan worden.

 

 

Voor ons een succesvolle Battle! Dank voor alle creatieve ideeën!

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 15 november 2015
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): € 4.000,-

Ontvang updates

share challenge

41 shares

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!