wijnand voogdt

Naam:

wijnand voogdt

Universiteit/Hogeschool:

Studierichting: 

HBO-journalistiek

(Verwacht) afstudeerjaar: 

2001

Aantal concepten:

6

Totaal prijzengeld: 

€ 3.370,-

Algemene Ranking: 

32

2e prijs

Hoe motiveer je ABP-klanten onder de 35 jaar om jaarlijks een online pensioencheck te doen?

Pensioen is niet sexy. Zelfs saai en ingewikkeld, vinden de meeste mensen. Maar de ABP Pension Battle is geen ver-van-je-bed-show, want er wordt € 6.000 verdeeld onder de beste concepten, plus € 4.000 voor de beste studie- of studentenvereniging! Bovendien mag je jouw concept misschien presenteren aan de Grand Jury van ABP! Als je in het Onderwijs of bij de Overheid werkt, dan ben je voor jouw pensioen klant bij ABP. Wij hebben ruim 270.000 klanten jonger dan 35 jaar die pensioen opbouwen. Deze jongere groep klanten krijgt relatief vaak te maken met veranderingen. Veranderingen in werk (nieuwe baan, ouderschapsverlof, parttime werken, arbeidsongeschiktheid) en privé-veranderingen (samenwonen, kinderen, scheiden, overlijden partner). Deze veranderingen kunnen invloed hebben op je pensioensituatie.Verder is de stelregel dat pensioen overeenkomt met 70% van je laatstverdiende loon na 40 dienstjaren, al langer niet meer houdbaar. Kortom, je pensioen voldoet niet automatisch optimaal aan jouw wensen. Daarvoor moet je het een en ander regelen. Dáár zit ‘m de moeilijkheid. De meeste mensen vinden pensioen wel belangrijk, maar niet interessant. En regelen dus niets. Om iets te kunnen regelen, moet je natuurlijk eerst weten hoe je er voorstaat. Onze vraag aan jou is: Hoe motiveer je ABP-klanten onder de 35 jaar om jaarlijks een online pensioencheck te doen? Bekijk enkele winnende concepten van eerdere Battles en download de hele ABP Pensioen Battle.

€ 6.000,-
Uitslag bekend

14e prijs

Bedenk een windmolen om van te houden!

Anno 2008 zijn klimaatverandering en de uitputting van fossiele brandstoffen een belangrijk punt geworden op de wereldagenda en is vrijwel iedereen het eens dat er gekeken moet worden naar duurzame, milieuvriendelijke vormen van energie waarmee CO2-uitstoot en broeikaseffecten vermeden kunnen worden. Windenergie speelt hierin een belangrijke rol, zeker ook omdat de techniek in windenergie grote stappen maakt waardoor het opwekken van deze vorm van groene stroom op veel grotere schaal toepasbaar is. De ambities met betrekking tot windenergie zijn dan ook erg hoog gesteld binnen Eneco. Helaas loopt Eneco met haar ambitieuze plannen regelmatig tegen maatschappelijke weerstand op, doordat de molens visueel onaantrekkelijk gevonden worden (horizon- & landschapsvervuiling). Eneco is op zoek naar een nieuw ontwerp voor de grotere windmolens. Een ontwerp waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke weerstand. Een ontwerp waarmee we onze windmolens overal in Noordwest Europa kunnen plaatsen, met daarbij een perfecte inpassing in het landschap en de bijbehorende infrastructuur. Een ontwerp met een duurzame uitstraling die niet wordt geassocieerd met horizon- & landschapsvervuiling, maar juist op een hele prettige en duurzame manier wordt ervaren. Bedenk een uniek windmolen(park)ontwerp met een duurzame uitstraling, dat op maatschappelijk vlak breed wordt gewaardeerd en in de verschillende landschaptypes van Noordwest Europa perfect inpasbaar is. Download de hele Battle

€ 5.000,-
Uitslag bekend

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!