Inkopen met impact

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn belangrijk en de provincie Overijssel heeft een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. Dit doen ze onder andere door gemeenten, bewoners en ondernemers te helpen om bij te dragen aan duurzaamheid, gelijkheid en klimaat, bijvoorbeeld door verbindingen te leggen, subsidies beschikbaar te stellen en regie en verantwoordelijkheid nemen.

Daarnaast is de overtuiging van de provincie dat ze met eigen inkooptrajecten ook verschil kunnen en moeten maken. Inkoop is namelijk een hele effectieve manier om impact te behalen: een slim inkoopproces van de provincie helpt om producten en diensten uit de markt in te kopen die een bijdrage leveren aan duurzame ambities. 

 

De makersvraag: De provincie Overijssel wil collega’s en bestuurders nog meer bewust en enthousiast maken van de kansen die inkoop biedt voor het behalen van impact in relatie tot de energietransitie, de circulariteitsdoelstellingen, het vergroten van biodiversiteit en inclusiviteit. Team Inkopen met Impact van de provincie Overijssel heeft ervaring en kan helpen in dat proces. Kan jij Team Inkopen met Impact helpen met deze interne opgave en de medewerkers van de provincie inspireren? 

Pitch je idee! 

 

 

Even wat cijfers op een rij:
De EU en de Rijksoverheid onderstrepen het belang van duurzaam en innovatiegericht inkopen en de eigen verantwoordelijkheid daarbij (Van Hemel, 2021). Terecht, want het totale inkoopvolume van Nederlandse overheden bedroeg in 2019 € 85 miljard (RIVM, 2021). Europees gezien is dat € 2 triljard, verdeeld over 250.000 overheden (EC, 2021). Met 15% van de Nederlandse inkoop zijn de Nederlandse overheden verantwoordelijk voor 18% van de klimaatvoetafdruk, 9% van het landgebruik en 23% van het grondstoffengebruik (Metabolic, 2021). Hier is dus nog een wereld te winnen! 

 

Zo ziet ons proces er nu uit en hier lopen we tegenaan:

 • Vanuit het team Inkopen met Impact gaan we ‘op jacht’ naar impactvolle vraagstukken binnen de provincie (bijvoorbeeld rond de energietransitie of circulariteit). Daarbij zoeken we ook direct de vraageigenaar.
 • Rond die vraagstukken organiseren we een uitvraag waarbij het vraagstuk en de ambitie centraal staan en veel minder de specifieke oplossingen. 
 • De markt wordt uitgedaagd om met oplossingen te komen die de meeste impact realiseren. Dikwijls zijn hiervoor innovatieve oplossingen nodig.
 • Hoewel de potentiële opbrengsten groot zijn, brengt deze aanpak meer risico’s met zich mee dan ‘reguliere’ inkooptrajecten waarin je van tevoren precies omschrijft wat je wilt inkopen.
 • Collega’s komen nu nog nauwelijks ‘aankloppen’ dat ze met een impactvol vraagstuk bezig zijn waarbij inkopen met impact wellicht goed zou passen.
 • Bij succesvolle inkoop met impact binnen de provincie is de uitrol bij andere opdrachtgevers/overheden lastig.
 • De ambitie en urgentie die in de beleidsstukken staat, komt nog te weinig terug in de uiteindelijke inkooptrajecten. Daar willen wij verandering in brengen. 

 

En zo willen we dat het gaat:

 • Vraageigenaren komen met ambitieuze vraagstukken (volgend uit het provinciebeleid) naar ons toe.
 • De vraagstukken waar we de meeste impact verwachten selecteren we in samenspraak met collega’s (van directie en beleid, tot uitvoerende collega’s). Samen maken we de beste inschatting.
 • Als provincie Overijssel maken we keuzes en zorgen we dat er budget is: voor de ontwikkeling van de innovatieve oplossing en voor een ambitieuze inkoop van de oplossing.
 • In een vroege fase zoeken we bondgenoten/medeoverheden, zo delen we kennis en risico’s en kunnen succesvolle oplossingen met minder drempels opgeschaald en uitgerold worden.
 • Wij begeleiden het inkooptraject met ons gefaseerde proces, zodat de risico’s goed beheersbaar zijn.

 

Kortom:
Ten opzichte van de huidige situatie willen we met Inkopen met Impact:

 • Nog meer inzetten op samenwerking, onder andere met andere overheden.
 • Nog meer inzetten op kennisuitwisseling en teamvorming binnen de provincie Overijssel.
 • Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat onze collega’s beter weten dat Inkopen met Impact bestaat, wat hun eigen rol hierin is, wat we voor ze kunnen doen en wat dat op kan leveren. Dat ze zich onderdeel gaan voelen van een groter geheel.

 

Waar zijn we naar op zoek?
De provincie zoekt naar een creatieve oplossing die de aanpak van Team Inkopen met Impact op een interactieve, inspirerende en confronterende manier onder de aandacht brengt bij circa 900 provinciemedewerkers. Daarmee willen we collega’s en bestuurders laten inzien/voelen dat ze deel zijn van een grote geheel. 

De kernwaarden van de oplossing zijn van wat ons betreft:

 • Interactief: actie vragen van voorbijganger, van de ‘voorbijganger’ een ‘eigenaar’ maken en van een ‘ambitie’ een ‘concreet vraagstuk’
 • Inspirerend: laten zien dat je vanuit een SDG, via een inkooptraject, naar een impactvolle oplossing komt
 • Confronterend: laten zien wat er gebeurt als we te weinig doen
 • De provincie zoekt een oplossing die fysiek de nieuwsgierigheid trekt. Op het provinciehuis is een ‘brug’ tussen twee delen van het gebouw, hier is ook de zogenaamde koffiehoek aanwezig en dus lopen hier veel collega’s en bestuurders langs als ze het provinciehuis bezoeken. De provincie wil deze ruimte op de brug graag beschikbaar stellen voor de oplossing. 

Maar de provincie staat ook open voor andere verrassende oplossingen! Het gebruik van de brug is zeker geen must. Bij voorkeur hebben we oplossingen die verplaatsbaar en herbruikbaar zijn. Wellicht kunnen we de oplossing inzetten op andere locaties of in een ‘roadshow’.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
Geen app, geen website en geen powerpoint presentatie met alleen voorbeelden. Voor de rest is het aan jou!  

 

Wat is er te winnen?
Graag nodigen we makers uit om een creatieve oplossing te pitchen. Zit er een idee tussen dat het Team Inkopen met Impact aanspreekt, dan krijgt de winnaar max €20.000 (voor uren en materialen) exclusief btw om het idee te realiseren in het Provinciehuis in Zwolle.

Daarbij bieden wij:

 • Een interessant netwerk van samenwerkingspartners.
 • Kans op een vervolgopdracht, opschaling, of duurzame samenwerking.
 • Daarnaast mag je rekenen op ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die jullie kunnen uitdagen om jullie product nog beter te maken.


Voorwaarden deelname

 • Je staat ingeschreven bij de KvK 
 • De oplossing voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Waaronder specifiek de AVG.
 • Je bent in staat om binnen 3 maanden een oplossing te hebben (zie tijdlijn challenge).

 

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op maandag 25 oktober om 16:00 uur. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 24 oktober om 23:59. Deelname is niet verplicht.

Aanmelden informatiebijeenkomst

 

Deze challenge is georganiseerd door de provincie Overijssel in samenwerking met het MakersPlatform.
Meer informatie en meedoen kan via het MakersPlatform.

 

 

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 19 november 2021 om 17:00

Prijzen(geld): max. €20.000,- (ex. btw)

share challenge

1 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!