Blog

Uitslag Challenge Provincie Zuid-Holland: Hoe stimuleren we jongeren van 12-15 jaar om meer gebruik te maken van het culturele cursusaanbod?

27 februari 2019

De provincie Zuid-Holland, Popunie, Jeugdtheaterhuis en Stichting Educatieve Orkest projecten (SEOP) willen graag dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking komen met cultuur en hun culturele talent kunnen ontwikkelen. Met name de groep  jongeren van 12- 15 jaar is soms lastig te bereiken, juist voor deze groep zijn we op zoek naar slimme en creatieve ideeën om hun te interesseren voor cultuur en voor het (cursus)aanbod van Popunie, Jeugdtheaterhuis en SEOP.

 

Daarom schreef de provincie een challenge uit met de vraag:

Hoe stimuleren we jongeren van 12 -15 jaar om meer gebruik te maken van het culturele cursusaanbod?

 

Daaronder zaten twee deelvragen:

 • Hoe kunnen we het beste het cursusaanbod onder de aandacht brengen van de jongeren
 • Hoe stimuleren we 12-15 jarigen om mee te doen met het jeugdcultuuraanbod

 

Juryrapport:

De jury bestond uit de directeur Popunie, directeur Jeugdtheaterhuis en een medewerker van de provincie Zuid-Holland.

 

Het aantal inzendingen van 94 heeft de jury zeer positief verrast. Hiermee is een schat aan inspirerende  ideeën naar voren gekomen. De jury merkt op dat in alle inzendingen wel een verrassend idee of inzicht stond, soms ging het om tips die eigenlijk zo toe te passen zijn, soms bevatten de inzendingen een wat breder plan van aanpak om  jongeren te bereiken. 

 

De jury heeft eerst een selectie gemaakt van de meest uitgewerkte inzendingen en is vervolgens aan de slag gegaan op grond van de volgende criteria:

 • creativiteit, innovatie en aansprekendheid; 
 • impact hoe goed verwachten we dat het gaat werken
 • hoe gemakkelijk en duur is het om het uit te voeren.
   

Als algemene trends zag de jury terug in de inzendingen:

 • Gebruik de (digitale) kanalen / social media waar jongeren gebruik van maken (bijv. instagram), 
 • maak gebruik van influencers, de voorbeelden voor de jeugd, vloggers als ambassadeurs.
 • Zorg voor een wedstrijd of spelelement om jongeren te bereiken.
 • Zorg voor flexibiliteit in het aanbod, sluit daarbij aan bij nieuwe cultuuruitingen van jongeren zoals vloggen.
 • Ga naar de plek waar alle jongeren in die leeftijdsgroep zich bevinden: de scholen.
 • Houd rekening met het feit dat deze groep ergens bij wil horen en soms in een ónzekere ’periode verkeert.  

 

 

De top 5!

 

Nr. 1. Kunstkaravaan van Bram Bassa en Chiara Palsgraaf
Een reeks minicolleges, workshops rondtrekkend langs  middelbare scholen in Zuid-Holland.

 

Toelichting jury: het idee om naar de scholen toe te gaan met een cultuuraanbod is meerdere malen genoemd. Het idee om naar scholen te gaan is goed. In deze bijdrage sprak de creativiteit aan, er wordt een link gelegd met het imago van cultuur (verbinden oude en nieuwe cultuur, zelfs een relatie met erfgoed), social media en ingezoomd op de wensen van jongeren.

 

 

Nr. 2. Vlog your way in van Lenka Boswijk
Inzetten van influencers (bijv. vloggers, inspirerende voorbeelden) om o.a. het aanbod van Popunie, Jeugdtheaterhuis en SEOP onder de aandacht te brengen. Daarnaast had de inzending oog voor het vervolg (outreach) naar scholen.

 

De jury vindt dit een mooie heldere manier om op een eigentijdse manier het aanbod via deze ambassadeurs onder de aandacht te brengen.  It all starts with that one motivational vlog!:)

 

 

Nr. 3 Ben of ken jij Sem? van Tycho Vermeulen, Pim Schaaf, Rob Hasselo en Gido Mudde
Deze inzending wil met een specifieke campagne op voornaam de doelgroep activeren om naar Popunie, Jeugdtheaterhuis of SEOP te gaan en het cultuuraanbod onder de aandacht te brengen.

 

De jury vindt het een goed voorbeeld van een creatieve en directe campagne om de doelgroep te bereiken. Een mooie marketingmethode.

 

 

Nr. 4  Cultuur onweerstaanbaar maken voor de jeugd van Eva van den Bergh
Deze inzending bevat vele ideeën en zoemt in op de 3 organisaties op 3 onderdelen:

1. het culturele aanbod vernieuwen: hoe kun je inspelen op trends (You tube, Netflix)

2. jongeren bereiken via social media; artiesten inzetten, winacties

3. samenwerkingen aangaan met bedrijfsleven.

 

De jury vindt dit een heel creatieve bijdrage van een een jongere (18), die nog dicht bij de doelgroep staat. Het biedt met de ideeën, die soms nog niet echt uitgewerkt zijn, wel diverse tips en aanknopingspunten om verder te gaan.

 

 

Nr. 5 Paradepaardjes van Wessel Kruijer
In deze inzending wordt eerst op zoek gegaan naar een aantal jongeren vanuit verschillende doelgroepen  op middelbare scholen die op cultuurverkenning gaan en via vlogs en andere kanalen hun ervaringen delen en zo andere jongeren bereiken en stimuleren om kennis te maken met cultuur.

 

De jury vindt het een mooi concept om jongeren als ambassadeurs in te schakelen en op zoek te gaan naar de doelgroep op scholen. Deze methode sprong er daarom uit.

 

 

 

Alle inzenders worden heel hartelijk bedankt voor hun inzendingen en inspirerende ideeën!

Archief

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!