Blog

De 5 beste oplossingen om schade en overlast van weersextremen te voorkomen!

29 oktober 2018

Even geleden schreef de provincie Zuid-Holland een challenge bij ons uit: Hoe kan de provincie Zuid-Holland schade en overlast van weersextremen zoals hitte, droogte, extreme regenval en zeespiegelstijging, voorkomen? 57 concepten kwamen binnen op dit vraagstuk en de uitslag is nu bekend. 

 

Duncan Waardenburg van de provincie gaat in op de inzendingen en de winnende concepten: 

 

"In totaal heeft de provincie Zuid-Holland maar liefst 57 concepten ontvangen voor de Klimaatadaptatie Challenge!

De provincie is blij met dit grote aantal deelnemers en het niveau van de inzendingen. 

 

Jury & beoordeling

De inzendingen bij zijn beoordeeld op originaliteit, aansluiting bij provinciale opgaven en op de toepasbaarheid in Zuid-Holland. Er is minder gekeken naar haalbaarheid, omdat deze challenge nadrukkelijk vroeg om outside-the-box ideeën en een frisse kijk op het probleem.

 

De winnaars

Op nummer 1: De Koele Kaart van Barbara Angelique Callewaert en Jo Verhenne Een heel aanspreekbaar idee, zeker gezien de zomer die we achter de rug hebben. Het is één van de weinige inzendingen die focust op hittestress. Tegelijkertijd redeneert De Koele Kaart vanuit de oplossing in plaats van het probleem. Het succes van apps als Buienradar en Buienalarm geeft aan dat een interactieve Koele Kaart een goede kans van slagen heeft in Nederland. Daarnaast sluit het mooi aan bij andere provinciale visualisaties van klimaatverandering (zie: https://zuid-holland.klimaatatlas.net/).

Op de 2e plaats: AquaSol Schaduwzuilen van Tim Schellekens, Jolijn Posma en Maartje Bodde. Dit is een mooie oplossing voor hittestress en extra van toepassing in het verstedelijkte Zuid-Holland. De oplossing is herkenbaar uit mediterrane landen, maar in Nederland nog een redelijke noviteit. De wateropvang functie is een mooie en innovatieve toevoeging. De oplossing is laagdrempelig, niet kapitaalintensief en vrij makkelijk in gebruik (opbouwen, demonteren, enz.).

Op nummer 3: Waterkluis van de Lage Landen van Maikel van der Wou.  Een zeer praktische, maar daarom niet minder creatieve manier om naar deze problematiek te kijken. De begrippen timing, voorraad en distributie in relatie tot watermanagement werden helder geïntroduceerd door het voorbeeld van de productie van BBQ’s in de winter. De water-economische benadering vereist weliswaar grote infrastructurele ingrepen, maar deze kunnen deels worden ‘weggestreept’ door de behaalde winsten op het gebied van klimaatadaptatie, slim dubbel ruimtegebruik en duurzaam transport over water. En laten dat nou allemaal terreinen zijn waar de provincie een grote rol speelt. We zijn benieuwd naar de achtergrond van de inzender.

Op de 4e plek: De Coole Dakspons van Olly Veugelers. We hebben het vaak over het vergroenen van daken (of parkeerplekken), en daar ligt ook een grote kans, zo blijkt uit de praktijkvoorbeelden. Een dakspons is echter een mooie variatie op het groene dak. Het is een concreet en vooral aansprekend idee. Bijna iedereen heeft immers een dak boven zijn hoofd en een spons in de keuken. Een dak van spons is creatief – wellicht lastig uitvoerbaar – maar bij succes goed op te schalen. We zijn benieuwd of de inzender het prijzengeld gaat gebruiken om het idee te valideren.

Op nummer 5: 210.000 Waterneutrale Woningen van Iris de Groot. De inzender geeft een helder en overtuigend pleidooi voor het (her)gebruiken van regenwater en koppelt dit slim aan de grote woningbouw opgave in Zuid-Holland, waar de provincie een grote rol bij speelt. Waar andere inzendingen de focus leggen op de techniek van het opvangen van regenwater, wordt hier via het subsidie instrument van de provincie slim gekeken naar een manier om die technologieën op te schalen. Het is verder een oplossing die naadloos aansluit op de actualiteit (https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@22069/klimaatadaptief/. We gaan de voorbeelden van Venray en Bergen goed bestuderen.

 

We willen de winnaars van harte feliciteren. Alle deelnemers, die buiten de prijzen zijn gevallen, willen we enorm bedanken voor hun deelname! Ook jullie inzendingen hebben ons geïnspireerd!"

 

Naar de challenge

Archief

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!