Blog

Stichting Werk & Mantelzorg: "Top 5 mag pitchen voor staatssecretaris VWS!"

21 september 2016

Verlofregelingen, papa-dagen, mantelzorgen, flexibel werken, noem het maar op. Steeds meer mensen combineren werk met één of meerdere zorgtaken. Mensen willen dat ook graag. Hierdoor kan echter de werk- & privé-balans onder druk komen te staan. Tegelijkertijd zijn er allerlei technologische ontwikkelingen die de combinatie van werk en zorg juist steeds eenvoudiger kunnen maken.

Als we nu eens tien jaar vooruit kijken, hoe zal werk en zorg dan worden gecombineerd? Wat is tegen die tijd de rol van de technologie? Deze vraag en meer vragen heeft de Stichting Werk & Mantelzorg in opdracht van de ministeries VWS, OCW en SZW, aan jullie voorgelegd. Dit was de challenge: ‘Bedenk innovatieve producten en diensten waardoor mensen werk en zorg voor anderen beter kunnen combineren’. We vroegen Carlijn Tempelaars van Stichting Werk & Mantelzorg naar de inzendingen en naar de winnende concepten:

 

Het bereik

Carlijn: "Er is veel aandacht geweest voor deze zomer-challenge. De campagne heeft bijna 200.000 studenten en young professionals bereikt. In vergelijking met andere Battles trokken we meer bezoekers dan gemiddeld, we ontvingen echter minder inzendingen (45). We mogen concluderen dat er veel belangstelling is voor het onderwerp, maar dat het een lastig onderwerp is om vernieuwende concepten voor te bedenken.

Stichting Werk & Mantelzorg herkent deze constatering ook uit de praktijk. Veel belangstelling voor de thematiek en tegelijkertijd lastig om er concrete invulling aan te kunnen geven. Des te meer reden om iedereen extra te bedanken voor het inzenden van zijn of haar concept!

 

De analyses
Vanuit de omgevingsanalyses, die onderdeel uit maakten van de concepten, heeft de jury een viertal take aways meegenomen:
1. veel oplossingen werden gezocht in het privé en sociale domein, i.p.v. vanuit de arbeidssfeer;
2. de ‘Uber van de zorg’ is een conceptgedachte die door veel inzenders werd omarmd (ongeveer 1/3 van de inzendingen);
3. vrijwel alle oplossingen werden buiten de betrokkenheid van de overheid gezocht;
4. jongeren maken vaak geen onderscheid in het soort zorgactiviteit (ouderenzorg, zorg voor kinderen, mantelzorg).

 

De jury
We hebben met zorg een jury samengesteld om de vijf beste inzendingen te selecteren. De jury bestond uit: Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, voorzitter Stichting Werk & Mantelzorg en voorzitter van deze jury. Wim Kooijman, voormalig EVP Human Resources Air France-KLM en voormalig voorzitter NVP. Niels Meijssen, digitaal ondernemer en co-founder van Mantelzorg app ‘Fello’. Saskia de Hoog, programma- en onderzoekscoördinator van WOMEN Inc. en Christien van Santen, manager VUmc Academie.

                                 

 

Tijdens de jurybijeenkomst bij Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers, heeft de jury de inzendingen beoordeeld op: impact, originaliteit, haalbaarheid en professionaliteit. Tevens is er gelet op een diversiteit aan concepten. Zoals verschillende soorten zorg; mantelzorg, zorg voor kinderen, ouderenzorg. Maar ook is er gekeken naar een balans tussen technologische oplossingen en niet-technologische oplossingen. Een luxe om een gevarieerde top vijf samen te mogen stellen!

 

De winnaars!
De eerste plaats is voor het concept De warme bakker, van Lionel van den Berg en Ruben Spelier. De kracht zit ‘m in het slim verbinden van sociaal-maatschappelijke als commerciële onderwerpen. Bovendien een goed voorbeeld van een concept waarin wordt teruggepakt naar de menselijke maat. Lionel en Ruben hebben de ‘warme bakker’ in een maatschappelijke functie geplaatst. Wanneer iemand in de buurt zorg behoeft, kan de bakker deze zorg verlenen. Denk dan aan het doen van een kleine boodschap. In ruil hiervoor krijgt de bakker een marge op zijn brood, waarmee mensen uit de buurt zijn maatschappelijke functie ondersteunen. Dit is tevens een originele manier om werk met zorg te combineren!

 


Download het hele concept 'De warme bakker'

 

Als tweede volgt ‘Towards Lifecycle Neighbourhoods. Een goed doordacht concept van Wendy van Kessel, vanuit een heel ander perspectief. Van een verzorgingsstaat naar een welfare state. Oftewel: ervoor zorgen dat de fysieke omgeving zo ingericht is dat het de sociale betrokkenheid tussen verschillende generaties, werkenden en niet-werkenden, zorgbehoevenden en (professionele) zorgverleners, vergroot. Hierdoor ontstaat er een meer natuurlijke manier van voor elkaar zorgen. Door verschillende doelgroepen ook gedeelde faciliteiten en services aan te bieden binnen de sociale buurtgemeenschap, wordt de combinatie van arbeid en zorg eenvoudiger gemaakt.

 


Download het hele concept 'Towards Lifecycle Neighbourhoods'

 

Op de derde plaats staat Concept HELP, van Myrthe Schols. Met de applicatie HELP kunnen mensen aangeven wat voor soort hulp zij zoeken om vervolgens op een veilige en betrouwbare manier in contact te komen met vrijwilligers, studenten en professionals. Deze hulp gaat van boodschappen doen tot oppassen en van hovenieren tot iemand gezelschap houden. We hebben veel soortgelijke concepten gelezen, HELP was het beste uitgewerkt en doordacht.

 


Download het hele concept HELP'

 

De vierde plaats is voor Mantelzorg Duo’s, ingezonden door Dennis Bergervoet. In dit concept worden leerlingen van verschillende onderwijsrichtingen en leerjaren gekoppeld aan mantelzorgers. Afhankelijk van leeftijd en ervaring kunnen de leerlingen taken in het huishouden van de mantelzorger overnemen, of meehelpen met de zorg voor de zorgbehoevende. Dit initiatief zou vanuit de onderwijsinstellingen moeten worden gecoördineerd en begeleid.

 


Download het hele concept 'Mantelzorg Duo's'

 

Op de vijfde plaats het concept CareDrive, van Alissa Rees. CareDrive is letterlijk: verzorging en vermaak op wielen. Het is een grote bus, een klein huis op wielen, waar ruimte is voor de zorgbehoevende (en eventueel familieleden) voor een bordspelletje, tv-kijken en het verlenen van basisverzorging. De bus kan een stukje zorg opvangen die anders gedaan zou moeten worden door de mantelzorger.

 


Download het hele concept 'CareDrive'

 

Lionel, Ruben, Wendy, Myrthe, Dennis en Alissa zijn uitgenodigd om op 12 oktober hun concepten te presenteren aan een aantal organisaties uit het netwerk van Stichting Werk & Mantelzorg.

Naast de kennismaking met deze organisaties ontvangen de deelnemers feedback op hun concept en de presentatie ervan. Uiteindelijk zullen zij op 31 oktober, tijdens de Arbeid & Zorg-bijeenkomst, voor de ministers van SZW en OCW en de staatssecretaris van VWS hun concepten mogen pitchen. Wij wensen hen heel veel succes!"

Archief

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!